Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Arealer i Søhøjlandet

Naturstyrelsen Søhøjlandet dækker et areal på ca. 6.500 hektar. Nedenfor ses en liste over Naturstyrelsens arealer i Søhøjlandet. 

For mange af Naturstyrelsens arealer findes digitale naturguider eller beskrivelser af naturområderne. Derudover er der for mange af arealerne udarbejdet lokale foldere og vandretursfoldere.

Find de digitale naturguider og beskrivelser af naturområderne på hjemmesiden

Find lokale foldere på hjemmesiden

Areal nr.

Areal navn

Areal (ha)

101

Kobskov Øst

81,0

102

Østerskoven, østlige del

379,3

103

Nordskov

1010,9

104

Bjørnholt

65,6

105

Arealer ved Skæring og Egå

9,3

106

Ajstrup Strand Og Norsminde

19,3

107

Areal ved Brabrand Sø

0,4

108

Stendysse ved Ormslev

0,0

109

Kollens Mølle

2,6

110

Bærmose- Himmerige Skov

312,5

111

True Skov

441,3

112

Hvinningdal Skov

136,1

113

Solbjerg Skov

129,5

114

Anebjerg Skov

148,5

115

Geding Skov

28,5

116

Rugballegård Skov

105,7

201

Snabegård Skov

134,9

202

Velling Skov

373,3

203

Arealer i og ved Bryrup

12,1

204

Illerup Ådal

33,5

205

Opholds- og stiarealer ved Stilling Sø

7,0

206

Areal ved Solbjerg Sø

8,4

207

Ring Kloster

0,7

208

Fårbjerg

3,7

209

Naturstien Horsens-Silkeborg

84,3

210

Slaggård Banke

2,2

211

Vorsø mm.

62,3

212

Trustrup Høje

8,3

213

Tunø og småøer

49,1

214

Arealer på Samsø

332,2

215

Naturstien Stenballe Sund-Haldrup

9,3

216

Meden Kirkeruin

0,0

217

Kysing Strand

6,0

218

Hølken Strand

9,5

219

Spøtterup Strand

1,8

220

Hou Strand

1,3

221

Hundslund-Åkjær natursti

9,5

222

Mosevej

0,1

301

Thorsø Bakker

180,7

302

Lovdal Skov

33,3

303

Sønderskov

692,2

304

Himmelbjerget

181,4

305

Høgdal

53,7

306

Østre Stenhule

68,0

307

Alling, vestlige del

7,6

308

P-plads syd for Alling

0,1

309

Arealer ved Maskenkol

0,6

310

Areal ved Knudsø syd for Tørring

3,8

311

Knudhule Strand

18,7

312

Kallehave

39,2

313

Odderholm

27,5

314

Dalgård

56,1

315

Mariedal

40,2

316

Klostermølle mm.

66,5

317

Ny Vissingkloster

88,7

318

Vestbirksøerne

60,1

319

Mossø Brå

31,7

320

Bryggebjerg

0,0

321

Birkhede

7,6

322

Hulbakken

8,0

323

Øm Kloster

0,1

324

Pindals Mose

0,6

325

Vilholt

0,5

326

Siim Skov

46,8

401

Lysbro Skov

153,2

402

Østerskoven, vestlige del

18,0

403

Vesterskov

684,9

404

Sminge kanolejrplads

0,7

405

Gjern Bakker

33,7

406

Anderiet mm.

4,6

407

Bøsmølle Bro

0,2

408

P-plads ved Nebel Bæk

0,1

409

Trækstien

15,8

410

Kobskov Vest

81,9

411

Sorring

0,0

 

 

 

 Ialt

 

6726,5

Lokale enheder

Naturstyrelsens arealer er fordelt over hele landet og administreres af lokale enheder. 

Læs mere om Naturstyrelsens lokale enheder