Arealer i Sønderjylland

Naturstyrelsen Sønderjylland dækker et areal på ca. 10.500 hektar. Nedenfor ses en liste over Naturstyrelsens arealer i Sønderjylland. 

For mange af Naturstyrelsens arealer findes digitale naturguider eller beskrivelser af naturområderne. Derudover er der for mange af arealerne udarbejdet lokale foldere og vandretursfoldere.

Find de digitale naturguider og beskrivelser af naturområderne på hjemmesiden

Find lokale foldere på hjemmesiden

Areal nr.

Areal navn

Areal (ha)

101

Karholm

4,6

102

Nørreskov

739,8

103

Oksbøl Skov

0,1

104

Øvelgunde Fredskov

21,9

105

Fryndesholm

36,1

107

Græskobbel

3,6

108

Oleskobbel

59,1

109

Blommeskobbel

42,3

110

Rumohrsgård Dyrehave

31,8

111

Ketting Nor

64,7

113

Oldenor

48,2

201

Lambjerg Indtægt

97,6

202

Sønderskov

411,0

203

Augustenborg Skov

33,2

204

Made Skov

19,4

205

Arnkil Skov

105,7

206

Arnkil Maj

12,1

207

Midtskov

5,3

208

Fredskov

13,1

209

Rønhave Skov

5,0

210

Mjang Dam

154,7

211

Arealer ved Hartsø

57,5

213

Dybbøl

198,3

214

Nydam Mose

2,9

301

Roden Skov

146,4

302

Adsbøl Dam

4,1

303

Sø- og Lystskovarealerne

75,4

304

Over- og Nederstjernen

34,0

305

Dyrehaven

113,8

306

Rinkenæs Skov

275,2

307

Buskmose Skov

82,6

308

Avnbøl Sned

44,1

309

Bøffelkobbel

14,0

310

Skodsbøl Skov

87,4

311

Skelde Folekobbel

29,9

312

Skelde Kobbelskov

72,8

313

Opholdsarealer ved Iller Strand

1,3

314

Helligsø

15,0

315

Nybøl

6,6

401

Arealer ved Stranderød Bugt

0,7

402

Kelstrup Fredsskov

68,5

404

Kelstrup Plantage

330,6

405

Rode Skov

80,3

406

Kiskelund Plantage

64,5

407

Kollund Skovholm

1,6

408

Kruså Skov

18,6

409

Arealer ved Kruså Møllesø

68,0

410

Store Okseø

8,3

411

Hønsnap Skov

82,7

412

Gårdbæk Skov

19,9

413

Waldeck Skov

4,5

414

Rønshovedskovene

14,0

415

Gammelmose Skov

32,1

416

Lyreskoven

30,9

501

Parcel i Søndermose

3,6

502

Frøslev Plantage

1042,2

503

Frøslev Mose

334,7

504

Kragelund Mose

10,3

505

Vejbæk Skov

86,7

506

Bommerlund Plantage

672,4

507

Oksekær

2,9

508

Søgård Skov

160,5

509

Skov ved Bjerndrup Mølleå

1,4

510

Bøghoved

19,6

511

Areal ved Assenholm

17,8

512

Areal syd for Sønder Hostrup

3,2

513

Hostrup Krat

30,7

514

Kæmpehøj i Hostrup Skov

0,0

515

Arealer på Varnæs Hoved

80,3

516

Årtoft Plantage

250,0

517

Torp Plantage

210,2

518

Bolderslev Skov

156,3

519

Hjordkær

7,1

520

Årup Skov

285,7

521

Sønderskov, Aabenraa

104,8

522

Hjælm

50,1

523

Vestermark

120,1

524

Langbjerg Skov

49,6

525

Søst Skov

77,1

526

Rise Skov

123,9

527

Nørreskov, Aabenraa

97,6

528

Jørgensgård Skov

171,4

530

Rhedersborg Skov

37,0

531

Rugbjerg Plantage

163,6

532

Lerskov Plantage

139,3

533

Rundemølle

5,1

534

Kalvø mv.

42,3

535

Jagtprøvebane

8,9

536

Strangelshøj

0,6

537

Hjarup Mose

7,5

538

Arealer i Røllum Mose

1,6

539

Arealer ved Hostrup Sø

29,9

540

Tinglev Mose

96,7

541

Terkelsbøl Mose

32,0

542

Lund Mose

8,1

543

Arealer ved Øster Gejl

3,7

544

Arealer ved Potterhusvej

18,7

601

Hop Sø

15,5

602

Tormaj

11,1

603

Hytterkobbel

137,7

604

Fredshule

10,8

605

Abkær Mose

36,9

606

Femhøje

3,3

607

Haderslev Sønderskov

146,7

608

Pamhule Skov

355,0

609

Hjelmvrå

51,1

610

Teglholt

39,5

611

Tørning Mølle

90,3

612

Sandkule

46,8

613

Ladegård eng

10,8

614

Elkær dambrug

4,6

615

Vesterskov

188,1

616

Østerskov

185,5

617

Nautrupgård Skov

9,4

618

Tamdrup Høj

0,2

619

Årø Skov mm

55,2

621

Keldet Skov

8,6

622

Loft Skov

18,0

623

Revsø Skov

214,2

624

Gravhøj i Sommersted

0,1

625

Areal ved Råde Strand

2,9

626

Slivsø

197,6

627

Arealer ved Hejsager

3,7

 

 

 

 Ialt

 

10604,8

Lokale enheder

Naturstyrelsens arealer er fordelt over hele landet og administreres af lokale enheder. 

Læs mere om Naturstyrelsens lokale enheder