Lokale NATURA 2000 områder


Bøgeskov med skovmærke.

Habitatområderne danner sammen med Fuglebeskyttelsesområderne NATURA 2000, et net af beskyttede naturområder gennem hele EU.
I Danmark kaldes områderne også for internationale naturbeskyttelsesområder, og her indgår Ramsarområder.

  • Habitatområderne
  • Fuglebeskyttelsesområderne
  • Ramsarområderne

På Naturstyrelsen – Sønderjylland er der udpeget følgende NATURA 2000 områder:

Område (Link åbner kort over området i pdf)

Naturtyper og arter (Link åbner beskrivelse af naturtype eller arten)

Augustenborg Skov

Pamhule skov og Stevning Dam

Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

Frøslev Mose

Bolderslev Skov og Uge Skov

Lilleskov og Troldsmose

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken