Naturskove

Naturskov er skove, som får lov til at til at ligge urørt hen eller som drives med gamle driftsformer. Det kan være plukhugst, stævningsskov eller græsningsskov.

På Naturstyrelsen – Sønderjylland, er følgende skove naturskov:

 • Dele af Dyrehaven i Gråsten: Hingstbjerg
 • Augustenborg Skov
 • Nørreskoven, Als - langs kysten
 • Bolderslev Skov
 • Rise skov arealet
 • Ulvekule ved Vestersøen
 • Arealet Øen tæt på Nymølle
 • Haderslev Vesterskov - sydlige ende
 • Pamhule området - de nordlige dele

Urørt skov
er en del af naturskovene, men med det særlige, at skoven får lov til at udvikle sig frit. Der er ingen hugst eller fjernelse af dødt ved, afvanding ophører, ingen traktorkørsel, sprøjtning, gødskning og jordbearbejdning i skoven.

Følgende større skove er udlagt som urørt skov:

 • Dele af Dyrehaven i Gråsten: Hingstbjerg
 • Kruså Skov
 • Rise Skov arealet
 • Ulvekule ved Vestersøen
 • Arealet Øen tæt på Nymølle
 • Dele af Sandkule

Desuden er der en del mindre arealer udlagt til urørt skov, bl.a. i Nørreskoven på Als, Rinkenæs Skov ved Gråsten og Revsø Skov

Beskyttede skove - B-skove

er skove der er udlagt som særligt beskyttede arealer for at skabe den bedste trivsel for dyre- og plantelivet og for den "stille" skovgæst.
I B-skove er der generelt forbud mod organiserede øvelser og løb.

Følgende skove er udlagt som beskyttede skove (B-skove):

 • Lambjerg Indtægt ved Høruphav
 • Sønderskoven syd for vejen mellem Sønderborg og Høruphav
 • Bolderslev skov
 • Frøslev Mose
 • Den sydlige del af Frøslev Plantage syd for kommunevejen Pluskærvej

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken