Albuen
Arealet på 46 ha. består af parkerings- opholdsareal inde ved Rampen og det gamle lodsareal ude ved fyret. Lodshuset er udlejet til Naturvejledningen på Nakskov Fjord, som indretter det til forskellige former for formidling. Derudover er der den gamle og den "nye" kystudkigsbygning, hvor den sidste bruges som publikumshus, og hvor man kan komme i læ og få en fantastisk udsigt over Albuen.
Den gamle skole skal på sigt indgå i formidlingen af kulturmiljøet.

I bevoksningen ved fyret findes det eneste offentlige toilet på Albuen.

Albuen er et meget sårbart landskab, hvor man let kan komme til at skade både vegetationen og dyrelivet, hvis man ikke tænker sig om. Derfor må man ikke have løsgående hunde med og ikke færdes på østenden af Albuen i tidsrummet 15. marts – 15. juli af hensyn til ynglende fugle.

Al uvedkommende motorkørsel på Albuen er strengt forbudt !

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken