Bakkely Skov
Bakkely Skov på 62 ha. er en helt ny skov. Den er tilplantet i perioden 1996 til 1999 og består hovedsageligt af forskellige løvtræarter. Der findes dog også enkelte bevoksninger med nåletræ.
Man kan parkere ved skovens vestlige side og ved den sydlige indgang. Begge P-pladser ligger ud til Studevej.

Midt i skoven ligger Korporalens minde, et lille gult hus, hvor der findes et opholdsareal med borde/bænke samt bålplads og en lille naturlegeplads.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken