Bøtø
For enden af ringvejen findes den store parkeringsplads, hvorfra der er adgang til stranden. Her findes også borde og bænke samt et toilet.
Sydvest for sommerhusområdet ligger Bøtø Nor fuglereservat. Området der er på 110 ha. er udlagt som reservat for trækfugle. Især gæs og ænder på træk nyder godt af arealet, men også mange andre fugle, både standfugle og mere sjældne arter på træk finder ophold her. For at kunne iagttage fuglelivet er der i østkanten af reservatet, tæt ved Lævej, opstillet to fugletårne, hvor det sydlige har handicapadgang.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken