Dybsø
Dybsø, 139 ha., er fedet og drives som et sammenhængende græsområde, hvor der ikke sker omlægning.

De store græsarealer afgræsses af kreaturer og får.

Øen er beliggende i et EF-fuglebeskyttelsesområde, og den er også EF-habitatområde. Endelig er øen en del af Dybsø Fjord vildtreservat.

Det er tilladt at besøge Dybsø (der er dog færdselsforbud på den nordlige del af øen i perioden 1. april til 15. juli), men da øen ikke besejles regelmæssigt, kan det være vanskeligt at besøge øen.

Den korteste sejlrute er det smalle farvand imellem Svinø og Dybsø.