Dybsø
Dybsø, 139 ha., er fedet og drives som et sammenhængende græsområde, hvor der ikke sker omlægning.

De store græsarealer afgræsses af kreaturer og får.

Øen er beliggende i et EF-fuglebeskyttelsesområde, og den er også EF-habitatområde. Endelig er øen en del af Dybsø Fjord vildtreservat.

Det er tilladt at besøge Dybsø (der er dog færdselsforbud på den nordlige del af øen i perioden 1. april til 15. juli), men da øen ikke besejles regelmæssigt, kan det være vanskeligt at besøge øen.

Den korteste sejlrute er det smalle farvand imellem Svinø og Dybsø.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken