Enehøje
Enehøje er med sine 97 ha. Nakskov fjords største ø. Formålet med statens køb af øen er at sørge for offentlighedens adgang til en enestående natur med Østlollands højeste punkt; 16 m. over havet. Øen har været drevet som landbrug indtil 1995. Arealerne overgår nu til overdrev og strandenge, som bliver afgræsset med kreaturer for at holde det åbne landskab. Af hensyn til ynglende fugle er hele nordenden af øen lukket for færdsel fra 15. marts til 15. juli.
På østsiden, hvor molen kommer i land, findes læskur og informationstavler.

Ved den sorte maskinlade findes et multtoilet samt vandhane.

De indhegnede arealer omkring bygningerne er privatejede og er derfor ikke tilgængelige for offentligheden.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken