Halskov Vænge
Halskov Vænge er en fortidsmindeskov, som er erhvervet af staten i 1974 for at sikre fortidsminderne og for at give folk mulighed for at opleve forhistoriens landskaber. Her er ca. 80 gravhøje og dysser spredt ud over den 30 ha. store skov. Inde midt i skoven findes et lille museum, der ved opstillinger og i billeder fortæller historien fra stedet.
Ved museet er der toilet samt borde og bænke. I østkanten findes en parkeringsplads, hvor bilen kan stilles, da man ikke må køre ind i skoven.

Der er udgivet en vandretursfolder "Halskov Vænge Falster" om skoven.

Advarsel: I skoven findes mange gamle træer, hvorfor det er forbundet med en vis risiko at færdes i området især i og lige efter kraftigt blæsevejr !

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken