Hannehov Skov
Hannenov Skov er på 314 ha. og er en del anderledes end andre skove på Falster, idet ca. 1/3 næsten kan betegnes som hedeskov, da jorden består af sand med et hårdt allag 30 – 60 under overfladen, derfor findes næsten alle distriktets nåletræsbevoksninger i dette område.
Hannenov Skov er meget besøgt af publikum, fordi her ligger Lidstrup Lyng, i daglig tale kaldet Borremosen, "Skovens Nat plads" og Langemosepladsen. Ligeledes findes i den nordøstlige del af skoven et af landets største voldanlæg, Falsters Virke, der er omkring 1300 år gammelt og har en længde i skoven på ca. 1½ km.

Skoven byder på mange forskellige træarter. Af løvtræer kan foruden bøg, eg, ask og avnbøg nævnes spidsløn, rødeg, ægte kastanie, robinie, hickory og kristtorn foruden rododendron omkring skovridergården Egehus. Nåletræerne er også repræsenteret af mange arter. De almindeligste er skovfyr, rødgran, sitkagran, douglasgran, grandis, lærk samt thuja og cypres. Desuden er der pyntegrønttræerne nordmannsgran, nobilis og crypromeria, men man finder også træer som tsuga, weymouthfyr. Der er udgivet en vandretursfolder, "Borremosen Falster" om Ovstrup og Hannenov skove.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken