Hørhaven
Hørhaven, 46 ha. er et naturareal tæt ved landsbyen Vinstrup på vestsiden af Tystrup sø.
Arealet består af dyrkede marker, mindre skovbevoksninger samt græsarealer, som afgræsses af kreaturer.

Der findes P-plads, toilet, opholdsareal med borde/bænke, afmærket vandrerute, primitiv overnatningsplads og lejrplads for kanosejlere.

Det er tilladt at fiske i Tystrup sø fra land ved kanolejrpladsen.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken