Klinteskov
Møns Klint og Høje Møn. 507 ha.
Møns Klint er en af Danmarks ypperligste natur-seværdigheder. Ca. 8 km. kyststrækning med op til 128 m. høje klinteskrænter. Næsten lodrette kridtformationer veksler med mere flade "fald", der ofte består af moræneaflejringer af sand, grus og ler. Møns Klint er et landskab i stadig forandring. Hver vinter og i det tidlige forår sker der større eller mindre skred. Der kan forekomme skred hele året, dog meget sjældent sommer og efterår. Færdsel på Møns Klint er på eget ansvar.

På stranden nedenfor klinten kan du finde 75 mio. år gamle forsteninger af f.eks. søpindsvin, muslinger og østers. De såkaldte vættelys er forstening af en slags svømmeblære på en forhistorisk blæksprutte.

Klintens bagland, kaldet Høje Møn, er et afvekslende bakket landskab, med vild naturskov, åbne græsningsoverdrev og dyrket agerjord. Her kan du finde en meget afvekslende natur. Der er en sjælden artsrig blomsterflora, bl.a. med mange vilde orkidéer. Især overdrevsområderne Jydelejet og Høvblege er kendt for deres flotte flora. Her er også mange spændende insekter og fugle.

Klinteskoven er delt op i en vestlig privat del under Klintholm Gods og en østlig statsejet del. Hele den statsejede del er naturskov. En del er urørt skov og andet drives naturnært som "plukhugst-skov".

På hele Høje Møn er det ikke tilladt at plukke blomster, fordi mange af dem er meget sjældne!

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken