Ovstrup Skov
Ovstrup Skov, der er på 221 ha., er en meget frodig skov på god skovjord. Flere steder er det stiv lerjord, som egner sig godt til egeskov, som også udgør over ¼ af arealet. Resten er bøg og forskellige løvtræarter med lidt nåleskov iblandet, eksempelvis er der en frøplantage på 5 ha. med nordmannsgran.
I skoven er der ca. 45 gravhøje fra bronzealderen samt et par langdysser.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken