Tårnborggård
Tårnborggård, 65 ha., ligger ved nordenden af Korsør Nor. Hele ejendommen er fredet på grund af væsentlige arkæologiske interesser. Fredningen betyder, at der ikke må ske bearbejdning af jorden, og hele arealet er derfor udlagt med græs. Arealerne afgræsses af kreaturer, eller der høstes hø. Nordligst ligger et større moseområde, som er resterne af Halseby sø. Man kan komme ud i dette område ad Kirkestien – se informationen på parkeringspladsen. På den høje bakke, tæt ved kirken, ses voldstedet, hvor der i middelalderen lå en borg – Tårnborg – med tilhørende bebyggelse rundt om.

Man kan parkere ved kirken eller på gårdspladsen ved gårdens driftsbygninger.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken