Udby Skov
Udby Skov. Ca. 150 ha.
Udby Skov er et skovrejsningsområde mellem Stege og landsbyen Udby. De første planter blev sat i efteråret 1997. Formålet med skovtilplantningen er at skabe en bynær rekreativ skov til glæde for Møns befolkning. Alle andre skal i øvrigt også være meget velkomne.

I skovrejsningen er der lagt vægt på at skabe gode oplevelsesmuligheder. Der er således faciliteter til skovgæsterne i form af stier, bænke, p-pladser, skovlegeplads og meget mere. Der er brugt mange træ- og buskarter, der er med til at skabe gode levemuligheder for dyre- og fuglelivet.

I 2002 er i alt ca. 60 ha. tilplantet. Yderligere erhvervelser giver et samlet skov- og naturområde på ca. 150 ha. Herved bliver der skabt "skovforbindelse" mellem Stege og Udby.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken