Arealer i Thy

Naturstyrelsen Thy dækker et areal på ca. 31.000 hektar. Nedenfor ses en liste over Naturstyrelsens arealer i Thy. 

For mange af Naturstyrelsens arealer findes digitale naturguider eller beskrivelser af naturområderne. Derudover er der for mange af arealerne udarbejdet lokale foldere og vandretursfoldere.

Find de digitale naturguider og beskrivelser af naturområderne på hjemmesiden

Find lokale foldere på hjemmesiden

Areal nr. Areal navn Areal (ha)
10 Agger Tange 1029,7
27 Areal ved Hanklit 3,47
75 Areal ved Selbjerg Vejle 0,74
46 Arealer ved Langdyssen 0,8
31 Arealer Ved Søndre Vorupør 132,05
44 Bavn Plantage 37,56
99 Bredkær Plantage 36,3
28 Buksør Odde 39,38
100 Egebjerg 7,4
26 Ejerslev Vang 11,84
47 Eshøj 8,28
23 Faddersbøl 38,12
15 Fjordholmene 4,33
92 Fosdal Plantage 518,53
53 Hanstholm Byplantage 121,02
54 Hanstholm Kystskrænt 248,8
52 Hanstholm Vildtreservat 3283,4
96 Hingelbjerg 3,24
97 Hingelbjerg Mose 0,21
72 Hjardemål Plantage 1159,5
17 Hurup Golfskov 14,28
98 Husby Hole 0,26
14 Hvidbjerg Plantage 1683,5
90 Kollerup Plantage 489,63
71 Korsø Plantage 843,23
42 Kronens Hede Plantage 194,98
94 Langdal Plantage 176,65
29 Legind Vejle 77,92
81 Lild Plantage, vestlige del 1287,4
82 Lild Plantage, østlige del 1083,2
11 Lodbjerg Plantage 1029,6
13 Lyngby Hede 1268,9
73 Madsbøl Plantage 773,28
35 Nystrup Plantage, vestlige del 862,26
34 Nystrup Plantage, østlige del 1241
12 Rønhede Plantage 101,45
45 Sjørring Volde 2,77
93 Slettestrand 558,01
36 Snedsted Byskov 2,89
20 Stenbjerg Plantage, vestlige del 939,79
21 Stenbjerg Plantage, østlige del 928,46
24 Sundby Sø 83,1
91 Svinkløv Klitplantage 716,04
30 Tissing Vig 93,28
51 Tved Plantage 1444,7
32 Tvorup Nord 551,42
22 Tvorup Syd 2014,6
76 Tømmerby 100 skoven 8,48
74 Tømmerby Kær 254,05
41 Vandet Plantage 443,16
33 Vangså Hede 623,41
83 Vester Thorup Plantage 1503,6
61 Vigsø og Ballerum Plantager 285,95
55 Vigsø rallejer 359,45
43 Vilsbøl Plantage 1216
16 Ydby-Nygård Plantage 10,32
25 Øer omkring Mors 6,61
62 Østerild Plantage 1598,1

%MCEPASTEBIN%

Lokale enheder

Naturstyrelsens arealer er fordelt over hele landet og administreres af lokale enheder. 

Læs mere om Naturstyrelsens lokale enheder