Arealer ved Vadehavet

Naturstyrelsen Vadehavet dækker et areal på ca. 25.500 hektar. Nedenfor ses en liste over Naturstyrelsens arealer ved Vadehavet. 

For mange af Naturstyrelsens arealer findes digitale naturguider eller beskrivelser af naturområderne. Derudover er der for mange af arealerne udarbejdet lokale foldere og vandretursfoldere.

Find de digitale naturguider og beskrivelser af naturområderne på hjemmesiden

Find lokale foldere på hjemmesiden

Areal nr.

Areal navn

Areal (ha)

101

Hønning Plantage

524,0

102

Lovrup Skov

383,0

103

Draved Skov og Kongens Mose

563,4

104

Råbjerg Plantage

116,2

105

Renbæk Plantage

204,3

106

Arrild Plantage

70,0

107

Nørreskov

28,7

110

Soldaterskoven

172,2

111

Gasse Høje

1,8

112

Magisterkog

227,2

113

Nørresø og Hestholm Kog

93,6

201

Haraldsholm Skov

128,9

202

Klaskeroj Skov

120,0

203

Barsbøl Skov

94,3

204

Jelssøerne

89,4

208

Sidekanal ved Lintrup

1,3

210

Parceller i Sømose og eng parcel

2,2

211

Åtte Bjerge

30,5

213

Jættestuer ved Over Jerstal

1,1

214

Stursbøl Hegn

464,1

217

Skrydstrup Skov

13,4

301

Lindet Skov

399,9

302

Stensbæk Plantage

772,3

303

Lindet Mose

30,6

304

Mandbjerg Skov

62,0

305

Varming og Nørbæk Plantager

457,8

306

Toftlund Skov

61,9

308

Dankirke

4,1

309

Årup Hede

38,8

310

Bevtoft Plantage

191,1

311

Gammelskov

15,3

313

Bjerreskov

115,5

314

Favrholt Skov

9,8

315

Tange Bakker

60,0

316

Tange Enge

2,6

401

Tvismark Plantage

371,3

402

Kirkeby Plantage

406,8

403

Vråby Plantage

171,6

404

Vestergårde Bjerge

11,0

405

Rømø Strand

4171,9

406

Albatros

1,1

501

Klæggrave

101,4

502

Arealer ved Husum Enge

3,2

503

Tingdal Plantage

29,1

505

Mandø

166,5

701

Forland Vadehavet

12812,3

702

Arealer i Ribemarsken

11,1

703

Kogsbøl Mose

288,8

707

Arealer ved Havneby

2,1

712

Margrethe Kog

781,4

713

Tøndermarskens Ydre Koge

188,6

715

Rømø Nørreland

56,1

 

 

 

 Ialt

 

25125,3

Lokale enheder

Naturstyrelsens arealer er fordelt over hele landet og administreres af lokale enheder. 

Læs mere om Naturstyrelsens lokale enheder