Brugerråd Naturstyrelsen – Blåvandshuk

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Idéen var at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skulle have indflydelse på driften af statsskovene.

I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af statsskovdistriktets drift. Der kan fremsættes forslag, spørgsmål og kritik.

Naturstyrelsen – Blåvandshuk har to brugerråd.

  • Brugerråd Syd - omfatter lokalenhedens arealer i tidligere Ribe amt
  • Brugerråd Nord - omfatter lokalenhedens arealer i tidligere Ringkøbing amt


Der holdes i gennemsnit to årlige møder.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd . Har du emner eller ønsker til distriktet, er du velkommen til at henvende dig til distriktet eller til det enkelte brugerrådsmedlem. Navn, adresse og telefonummer på de enkelte medlemmer står nævnt i skemaerne nedenfor.

Næste møde:

Syd:  sent forår 2017 

Nord: sent forår 2017

Seneste mødereferater:

Syd:

28. okt. 2015 (pdf)

25. nov. 2014 (pdf)

22. maj 2014 (pdf)

23. okt. 2013 (pdf)

11. juni 2013 (pdf)

Referat nr. 30 - 6. juni 2012 (pdf)

Referat nr. 29 - 12. maj 2011 (pdf)

Referat nr. 28 - 22. jun. 2010 (pdf)


Nord:

05. dec. 2016

17. nov. 2015 (pdf)

11. nov. 2014 (pdf) 20. maj 2014 (pdf)


Referat nr 29 - 22 okt 2013 (pdf) 

Referat nr. 28 maj 2013 (pdfReferat nr 27 -  7 juni 2012.pdf


Referat nr. 26 - 26 jan 2012.pdf Referat nr. 25 - 22 sep 2011 (pdf )

Brugerråd Syd

Allan Junge - Grundejerforeningen, Vejers strand
Diget 16, 6800 Varde
Tlf.: 4053 9756 -

Bent Jakobsen - Danmarks Naturfredningsforening Varde 
Thorsvej 13, 6840 Oksbøl

Sven Elbro - Friluftsrådet i Sydvestjylland
Havbakken 30 6710 Esbjerg V
Tlf.:7511 7448 -

Henrik Hansen - Danmarks Idræts Forbund
Egevænget 3, 6740 Bramming
Tlf: 7517 4355 -  

Kirstine Kaas Krog - Fanø kommune
Niels Engersvej 16, 6720 Fanø

Hans Henning Jensen - Samrådet af grundejer foreninger ved Fanø strand
Kongeåvænget 69, 6710 Esbjerg V

Knud Sørensen - Henne Strand Grundejerforening
Spurvevej 15, 6851 janderup,
4036 9008 -

Colin Seymour - Varde Erhvervs- og Turistråd
Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde 

Klaus Bertram Fries - Team Natur og Park Varde kommune
Toften 2, 6818 Årre

Jens Rye Larsen - Privat og aktiv bruger
Idrætsvænget 11, 6855 Outrup
6177 1947 -

Ulrik Lorenzen - Naturstyrelsen – Blåvandshuk
Ålholt, 6840 Oksbøl 
7254 3000 -

Brugerråd Nord

Marianne Linnemann - Dansk Ornitologisk Forening 
Kastanievej 22, 6880 Tarm 
2014 5010 - 

Mads Rahbek - DN
Sønderskovvej 17, 6900 Skjern 
9736 6028 - 

Jens Hasager Kirk - Friluftsrådet
Drosselvej 4, 6880 Tarm 
2072 8378 - 

Finn Bækdal - DIF 
Bregnevej 13, 6950 Ringkøbing 
9732 2849 -

Peter Nissen - Jægerne
Violvej 96 C, 6880 Tarm 
9737 2371 -

Søren Christensen - Landbruget
Ånumvej 150, 6900 Skjern 
9735 2264 -

Svend Åge Mortensen - Lystfiskerne
Vinkelvej 25, 6880 Tarm 
9737 2819 -

Jørgen Lundbo - Lodsejere
Kirkebyvej 106 Stavning, 6900 Skjern 
9736 9355 -

Ole Nyholm Knudsen - Ringkøbing-Skjern Kommune 
Amborgvej 35, Borris 6900 Skjern 
9737 2884 -

Sven Hersbøll - Kyst, land og fjord
Kastanievej 4, 6900 Skjern 
4183 5040 -

Kim Clausen - Ringkøbing-Skjern Museum
Bundsbækvej 25, 6900 Skjern 
9736 2343 - 

Ulrik Lorenzen - Naturstyrelsen – Blåvandshuk
Ålholt, 6840 Oksbøl  
7254 3532 -