Brugerråd Naturstyrelsen – Blåvandshuk

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Baggrunden var at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skulle have indflydelse på driften af statsskovene.

I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af statsskovdistriktets drift. Der kan fremsættes forslag, stilles spørgsmål og rejses kritik.

Naturstyrelsen Blåvandshuk har to brugerråd.
• Brugerråd Syd - dækker lokalenhedens arealer i Varde og Fanø kommuner
• Brugerråd Nord - dækker lokalenhedens arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Der holdes 1-2 årlige møder.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd. Har du emner eller ønsker til Blåvandshuk, er du velkommen til at henvende dig til enheden eller til det enkelte brugerrådsmedlem. Aktuelle navne på brugerrådsmedlemmer kan findes i referaterne nedenfor.

SYD

Seneste mødereferater:

7. december 2021

2.oktober 2020

16. august 2019

19. februar 2019

31. maj 2019

22. juni 2017

13. december 2016

8. juni 2016

NORD

Seneste mødereferater:

14. december 2021

10. juni 2021

Kort over Blåvandshuks nordlige arealer

15. august 2019

19. februar 2019

31. maj 2018

22. juni 2017

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken