Brugerråd Naturstyrelsen – Blåvandshuk

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Baggrunden var at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skulle have indflydelse på driften af statsskovene.

I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af statsskovdistriktets drift. Der kan fremsættes forslag, stilles spørgsmål og rejses kritik.

Naturstyrelsen Blåvandshuk havde frem til 2022 to brugerråd.
• Brugerråd Syd – (Varde og Fanø kommuner)
• Brugerråd Nord – (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Fra 2022 er dette ændret til ét brugerråd

Der holdes mindst 2 årlige møder.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd. Har du emner eller ønsker til Blåvandshuk, er du velkommen til at henvende dig til enheden eller til det enkelte brugerrådsmedlem. Aktuelle navne på brugerrådsmedlemmer kan findes i referaterne nedenfor.

 

Fælles

Seneste mødereferater:

3. marts 2023

 

SYD

Seneste mødereferater:

7. december 2021

2.oktober 2020

16. august 2019

19. februar 2019

31. maj 2019

22. juni 2017

13. december 2016

8. juni 2016

NORD

Seneste mødereferater:

14. december 2021

10. juni 2021

Kort over Blåvandshuks nordlige arealer

15. august 2019

19. februar 2019

31. maj 2018

22. juni 2017

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken