Brugerråd Naturstyrelsen – Blåvandshuk

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Baggrunden var at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skulle have indflydelse på driften af statsskovene.

I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af statsskovdistriktets drift. Der kan fremsættes forslag, stilles spørgsmål og rejses kritik.

Naturstyrelsen – Blåvandshuk har to brugerråd.
• Brugerråd Syd - omfatter lokalenhedens arealer i tidligere Ribe amt
• Brugerråd Nord - omfatter lokalenhedens arealer i tidligere Ringkøbing amt

Der holdes i gennemsnit to årlige møder.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd . Har du emner eller ønsker til distriktet, er du velkommen til at henvende dig til distriktet eller til det enkelte brugerrådsmedlem. Navn, adresse og telefonummer på de enkelte medlemmer står nævnt i skemaerne nedenfor.

 

SYD

Deltagere (klik her)

Næste møde: 1. halvår 2019

Seneste mødereferater:

28. okt. 2015 (pdf)

25. nov. 2014 (pdf)

22. maj 2014 (pdf)

23. okt. 2013 (pdf)

11. juni 2013 (pdf)

Referat nr. 30 - 6. juni 2012 (pdf)

Referat nr. 29 - 12. maj 2011 (pdf)

Referat nr. 28 - 22. jun. 2010 (pdf)

 

NORD

Deltagere (klik her)

Næste møde: 1. halvår 2019

Seneste mødereferater:

05. dec. 2016

17. nov. 2015 (pdf)

11. nov. 2014 (pdf) 20. maj 2014 (pdf)

Referat nr 29 - 22 okt 2013 (pdf) 

Referat nr. 28 maj 2013 (pdf

Referat nr 27 -  7 juni 2012.pdf

Referat nr. 26 - 26 jan 2012.pdf Referat nr. 25 - 22 sep 2011 (pdf )