Brugerråd - Naturstyrelsen Bornholm

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Idéen med brugerrådene er at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skal have indflydelse på driften af statsskovene. I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af statsskovenes drift. Der kan fremsættes spørgsmål og forslag eller kritik, hvis noget kan blive bedre.

Hos Naturstyrelsen Bornholm er der nedsat et brugerråd med 13 medlemmer, som holder 1-2 møder årligt. Har du emner eller ønsker til Naturstyrelsen Bornholm, er du velkommen til at henvende dig til lokalenheden eller til brugerrådsmedlemmerne. Henvendelser til Naturstyrelsen Bornholm kan rettes til .

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd.

Brugerrådet

Brugerrådsmedlemmerne er udpeget af den organisation, som de repræsenterer. Valgperioden er på maksimalt 4 år. Genudpegning er mulig.

Brugerrådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Bornholm i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren hos Naturstyrelsen Bornholm er formand for rådet.

Rådets medlemmer

Naturstyrelsen Bornholm

Søren Friese
72 54 31 44 / 30 94 62 37

Bornholms Landbrug

Jens S. Koefoed Vestergård
24 84 32 01
e.dk

Bornholms Regionskommune, Center for Teknik, Miljø & Fritid

Katrine Høst
56 92 20 55 / 61 15 17 71 

Ole Holm Pedersen
56 92 20 56 / 30 18 14 04

Bornholms Travselskab

Egon Jensen
21 62 92 04

Forsvaret - militæret på Bornholm

Jesper Lindqvist
20 10 65 51 / 72 83 98 25

Danmarks Idrætsforbund

Claus Clausen
23 71 35 35
cc@viking-atletik.dk

Danmarks Jægerforbund

Henrik Frost Rasmussen
56 94 19 31 / 21 26 09 31

Danmarks Naturfredningsforening

Ole Low
20 32 92 84

Dansk Ornitologisk Forening

Christian Lau
21 44 08 89

Destination Bornholm

Pernille Kofod Lydolph
24 27 10 04 / 56 93 03 69
o

Foreningen Bornholm

Niels-Jørn Jensen
30 23 64 74

Friluftsrådet

Kurt Pedersen
40 41 18 85

Naturvejlederforeningen

Thomas Guldbæk
29 27 59 64

Referater:

Referater kan rekvireres ved henvendelse til Naturstyrelsen Bornholm på .