Brugerråd - Naturstyrelsen Bornholm

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Idéen med brugerrådene er at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skal have indflydelse på driften af statsskovene. I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af statsskovenes drift. Der kan fremsættes spørgsmål og forslag eller kritik, hvis noget kan blive bedre.

Hos Naturstyrelsen Bornholm er der nedsat et brugerråd med 13 medlemmer, som holder 1-2 møder årligt. Har du emner eller ønsker til Naturstyrelsen Bornholm, er du velkommen til at henvende dig til lokalenheden eller til brugerrådsmedlemmerne. Henvendelser til Naturstyrelsen Bornholm kan rettes til Obfuscated Email.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd.

Brugerrådet

Brugerrådsmedlemmerne er udpeget af den organisation, som de repræsenterer. Valgperioden er på maksimalt 4 år. Genudpegning er mulig.

Brugerrådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Bornholm i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren hos Naturstyrelsen Bornholm er formand for rådet.

Rådets medlemmer

Naturstyrelsen Bornholm

Søren Friese

Bornholms Landbrug & Fødevarer

Jens S. Koefoed Vestergård

Bornholms Travselskab

Egon Jensen

Forsvaret - militæret på Bornholm

Jesper Lindqvist

Danmarks Idrætsforbund

Claus Clausen

Danmarks Jægerforbund

Henrik Frost Rasmussen

Danmarks Naturfredningsforening

Michael Stoltze

Dansk Ornitologisk Forening

John Holm

Destination Bornholm

Pernille Kofod Lydolph

Foreningen Bornholm

Niels-Jørn Jensen

Friluftsrådet

Flemming Torsten Sørensen

Naturvejlederforeningen

Thomas Guldbæk

Referater:

Referater kan rekvireres ved henvendelse til Naturstyrelsen Bornholm på Obfuscated Email.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken