Brugerråd - Naturstyrelsen Bornholm

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens lokalenheder. Idéen med brugerrådene er at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skal have indflydelse på driften af statsskovene. I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af statsskovenes drift. Der kan fremsættes spørgsmål og forslag eller kritik, hvis noget kan blive bedre.

Hos Naturstyrelsen Bornholm er der nedsat et brugerråd med 13 medlemmer, som holder 1-2 møder årligt. Har du emner eller ønsker til Naturstyrelsen Bornholm, er du velkommen til at henvende dig til lokalenheden eller til brugerrådsmedlemmerne. Henvendelser til Naturstyrelsen Bornholm kan rettes til .

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd.

Brugerrådet

Brugerrådsmedlemmerne er udpeget af den organisation, som de repræsenterer. Valgperioden er på maksimalt 4 år. Genudpegning er mulig.

Brugerrådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Bornholm i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren hos Naturstyrelsen Bornholm er formand for rådet.

Rådets medlemmer

Naturstyrelsen Bornholm

Søren Friese
Rømersdal
Ekkodalsvejen 2
3720 Aakirkeby
72 54 31 44 / 30 94 62 37

Bornholms Landbrug

Jens S. Koefoed Vestergård
Vestermarievej 50
3700 Rønne
24 84 32 01

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø

Katrine Høst
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
56 92 20 55 / 61 15 17 71 

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø

Ole Holm Pedersen
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
56 92 20 56 / 30 18 14 04

Bornholms Travselskab

Mikkel Stub Jørgensen
Svanekevej 45
3751 Østermarie
40 10 31 63

Bornholms Værn

Jesper Lindqvist
Almegårds Kaserne 49
3700 Rønne
20 10 65 51

Danmarks Idrætsforbund

Kirsten Harboe
Strandvejen 6, Pedersker
3720 Aakirkeby
56 97 81 92

Danmarks Jægerforbund

Henrik Frost Rasmussen
Bøgeløkken 5
3700 Rønne
56 94 19 31 / 21 26 09 31

Danmarks Naturfredningsforening

Ole Low
Munkegårdsskoven 30
3730 Nexø
20 32 92 84

Dansk Ornitologisk Forening

Christian Lau
Almindingsvej 70
3700 Rønne
21 44 08 89

Destination Bornholm

Pernille Kofod Lydolph
Nordre Kystvej 3
3700 Rønne
24 27 10 04

Foreningen Bornholm

Niels-Jørn Jensen
Fyrvej 15
3770 Allinge
30 23 64 74

Friluftsrådet

Kurt Pedersen
Sigtemøllevejen 22
3720 Aakirkeby

Naturvejlederforeningen

Thomas Guldbæk
Brommevej 26
3760 Gudhjem
29 27 59 64

Referater: