Brugerråd og DOF forum i Naturstyrelsen Hovedstaden

Hvad er et brugerråd?
I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle statsskovsenhederne. Idéen var at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skulle have indflydelse på driften af statsskovene.

I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af den lokale enheds drift. Der kan fremsættes forslag, spørgsmål og kritik.

Naturstyrelsen – Hovedstaden har et brugerråd og et Naturparkråd. Der holdes i gennemsnit to årlige møder i brugerrådet, og i naturparkrådet holdes der minimum to møder.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd . Har du emner eller ønsker til den lokale enhed, er du velkommen til at henvende dig til enheden.

DOF-Forum

Naturstyrelsen Hovedstaden og DOF mødes årligt for at orientere om tiltag og nye udviklinger på enheden.

Referat 13. nov. 2017 DOF-forum Naturstyrelsen Hovedstaden

Referat fra møde 26. januar 2015 

Referat af møde i DOF-forum Naturstyrelsen Hovedstaden 10. november 2015