Brugerråd, Naturstyrelsen Hovedstaden

I brugerrådet for Naturstyrelsen Hovedstaden sidder repræsentanter fra forskellige organisationer, som arbejder aktivt med friluftslivets interesser og med naturbeskyttelse.
Brugerrådets medlemmer fremgår af referaterne herunder.

Brugerrådet afholder typisk 3 møder om året
Typisk er der møde hvert forår og hvert efterår i selve brugerrådet suppleret med et offentligt møde i sommerhalvåret i og om et konkret areal.

Man kan også få indflydelse på driften uden at være medlem af brugerrådet ved at kontakte Naturstyrelsen Hovedstaden. Et godt forslag kan sagtens realiseres uden at være drøftet i brugerrådet, hvis forslaget er lovligt og ligger inden for Naturstyrelsens retningslinjer og har en karakter, hvor Naturstyrelsen skønner, at det ikke er nødvendigt at drøfte forslaget i brugerrådet. Der skal selvfølgelig være økonomiske midler til at gennemføre forslaget.

Referater

DOF-Forum

Naturstyrelsen Hovedstaden og Dansk Ornitologisk Forening mødes årligt for at orientere om tiltag og nye udviklinger på enheden.

Referater