Østlige brugerråd, Naturpark Amager Råd og DOF-forum Naturstyrelsen Hovedstaden

Østlige brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden

Naturpark Amager Råd

Hvad er et brugerråd?

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle  Naturstyrelsns lokale enheder (tidligere statsskovsenheder). Idéen var at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skulle have indflydelse på driften af statsskovene.

I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af den lokale enheds drift. Der kan fremsættes forslag, spørgsmål og kritik.

Det øslige brugerråd på Naturstyrelsen Hovedstaden  indeholderet brugerråd og et Naturparkråd. Der holdes i gennemsnit to årlige møder i brugerrådet, og i Naturparkrådet holdes der minimum to møder.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i: 
De generelle retningslinier for brugerråd.

Har du emner eller ønsker til den lokale enhed, er du velkommen til at henvende dig til enheden.
Send en mail til Obfuscated Email

DOF-Forum

Naturstyrelsen Hovedstaden og DOF mødes årligt for at orientere om tiltag og nye udviklinger på enheden.

Referat møde DOF og HST 14. september 2020.pdf

Referat 13. nov. 2017 DOF-forum Naturstyrelsen Hovedstaden Østlige arealer

Referat fra møde 26. januar 2015 

Referat af møde i DOF-forum Naturstyrelsen Hovedstaden 10. november 2015

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken