Lokal jægerforum Naturstyrelsen Hovedstaden

Som ramme for drøftelser med lokale jægerrepræsentanter har Naturstyrelsen Hovedstaden oprettet et ’Jægerforum’.

Naturstyrelsen ønsker en god og åben dialog mellem lokale enheder og de regionale afdelinger af landsdækkende organisationer for jægere. Samtidig er det et ønske at øge flowet af jægere, der inviteres på jagt på styrelsens arealer.

Som minimum vil der blive afholdt et årligt møde. For at gøre drøftelserne i Jægerforum effektive er antallet af deltagere holdt på et begrænset niveau.

I det lokale Jægerforum på Naturstyrelsen Hovedstaden sidder følgende:

Sven Norup, Naturstyrelsen 
Max Elbæk, Danmarks Jægerforbund
Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund
Susanna Vang Møller, Danmarks Jægerforbund
Jens Glerup Andersen, Dansk Land- og Strandjagt

Referater

Referat fra møde d. 21. august 2020 i Jægerforum på Naturstyrelsen Hovedstaden.