Referat fra den 21. august 2020 møde i Jægerforum på Naturstyrelsen Hovedstaden.

Første møde i det nye Jægerfora blev afholdt onsdag den 21. august 2020 kl.
16.00-17.30 på enhedens kontor i Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg.
Deltagere:

Sven Norup, Naturstyrelsen
Max Elbæk, Danmarks Jægerforbund
Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund
Susanna Vang Møller, Danmarks Jægerforbund
Jens Glerup Andersen, Dansk Land- og Strandjagt

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation af deltagere.
Sven Norup bød det nye Jægerforum velkommen, hvorefter der var en kort præsentationsrunde.

2. Samarbejde om regulering af skadevoldende vildt.
Sven Norup roste det store arbejde som Danmarks Jægerforbund gør for, at hjælpe borgere der er generet af skadevoldende vildt. Det var til stor hjælp for Naturstyrelsens arbejde med rådgivning af borgerne, at det er muligt, at henvise til reguleringskorpset i de tilfælde hvor det blev vurderet at en regulering er den bedste løsning. Sven Norup understregede, at der er rigtigt mange henvendelser fra borgere, der ikke endte med at der blev brug for regulering. Det har det sidste år fungeret fint med Jan Sørensen som koordinator for reguleringsjægerne. Der har været et stigende antal henvendelser fra borgere der har været generet af ræve angrebet af ræveskab.


Sven Norup efterlyste jægere der kan hjælpe med at aflive mink. Naturstyrelsen har udlånt mange minkfælder til private lodsejere omkring Furesø, Buresø og Farum sø. Max Elbæk ville gerne hjælpe. 


3. Beredskabsplan for havpattedyr og fugle.

Sven Norup spurgte om det er muligt, at fortsætte aftalen om, at i tilfælde af ulykker med mange oliefugle, stiller Danmarks Jægerforbund med reguleringsjægere til hjælp med aflivning og indsamling af fugle. Max Elbæk svarede, at det var det, og det vil være kredsformand som Naturstyrelsen skulle henvende sig til, hvis det blev aktuelt. Sven Norup takkede for Jægerforbundets velvilje.


4. Evaluering af jagter på enheden i 2019/20.
Der var planlagt følgende jagter på enheden i 2019-20.
Nyjægerjagter:
31-10 Kongelunden
4-11 Jægersborg Hegn
28-11 Vestskoven
19-12 Ganløse Ore
09-01 St. Harreskov og Nyvang

Jagten i Jægersborg Hegn blev aflyst på grund af for få tilmeldte, og det var kun Kongelundsjagten der var fuld booket. Der var en længere snak om, hvordan vi kan få flere nyjægere til at tilmelde sig tilbuddet. Max Elbæk foreslog, at Jægerforbundet gav beståede ved haglskydeprøven en folder der oplyser om muligheden. Sven Norup undersøger om det er muligt. 


Stemningen var god på jagterne, og tilbagemeldingerne fra deltagerene er meget positive. Sven Norup var især imponeret over nyjægernes skydeevne, der var noget bedre en hvad han var vidne til blandt erfarne jægere. Det er helt sikkert haglskydeprøven der gør sig gældende. 


Der blev afviklet Invitationsjagter på følgende dage:
21-11 Harreskoven
5-12 Tokkerkøb
12-12 Krogenlund/Uggeløse skov
14-1 Nørreskoven
Sven Norup oplevede at der på jagterne var en god stemning blandt deltagerne, hvilket også var tilbagemeldingen fra både Danmarks Jægerforbund og Dansk Land- og Strandjagt

5. Jagter på enheden i 2020/21.
Sven Norup indledte punktet med at orienterer om, at enheden har valgt at reducerer antallet af jagter af flere grunde. Tidligere havde træproduktionen højere prioritet i Naturstyrelsens skov hvilket betød, at regulering af rådyrbestanden var vigtig for at mindste bidskader i nyplantninger og selvforyngelser. I dag har er biodiversiten opprioriteret og hermed ønskes også mere naturligt græsning i skovene. Desuden er det vigtigt for skovgæsterne,at de kan opleve råvildt på skovturene, og endeligt er der i Naturstyrelsen færre resurser til at afvikle jagterne.

Antallet af nyjægerjagter fastholdes, invitationsjagter reduceres fra 4 til 2 jagter og der afvikles som udgangspunkt ikke reguleringsjagter. Reguleringsjagt vil kun blive udført, såfremt der viser sig store problemer med trafikpåkørsler lokalt.
Både Danmarks Jægerforbund og Dansk Land- og Strandjagt var kede af beslutningen om at reducerer antallet af Invitationsjagter, da jagterne er populære at deltage i for medlemmerne. Begge organisationer så gerne flere jagter for deres medlemmer.

Der var planlagt følgende jagter i sæsonen 2020-21.
Nyjægerjagter:
3-11 Kongelunden
17-11 Vestskoven
01-12 Folehaven/Sjælsølund
12-01 Hareskoven
Der blev afviklet Invitationsjagter på følgende dage:
10-11 Tokkerkøb
24-11 Ganløse Egede/Ugerløse skov

Der er plads til 20 gæster på hver jagt. De 19 pladser kan Danmarks Jægerforbund disponerer over, og de ene kan Dansk Land- og strandjagt disponerer over. Torben Clausen spurgte om Danmarks Jægerforbund til invitationsjagterne ligesom tidligere år også må invitere 2 hornblæsere. Sven Norup svarede at det var OK, og disse må gerne medbringe våben og deltage som jægere. Senest den 15. oktober, sendes liste med de personer der er udpeget til, at deltage i jagten i Tokkerkøb Hegn, til Sven Norup. Der skal være mailadresser på listerne, så Naturstyrelsen kan udsende invitationer direkte til deltagerne. For jagten i Ganløse Egede/Ugerløse skov skal deltagerlisten fremsendes senest den 25. oktober.

Sven Norup opfordrede til, at det var jægere der gjorde et ekstra stykke arbejde, nye jægere, eller reguleringsjægerne.


6. Eventuelt.
Intet.

Med venlig hilsen
Sven Norup
+45 23 73 02 50
Obfuscated Email