Vestlige brugerråd

I brugerrådet for de vestlige arealer på Naturstyrelsen Hovedstaden sidder repræsentanter fra kommuner, forsvaret, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Idrætsforbund og Foreningen Naturparkens Venner

Brugerrådet har drøftet mange forskellige emner:
Driftsplanen for 1995-2010 lægger rammerne for de kommende års (skov-) drift. Herunder også udpegning af søer til frit lystfiskeri samt publikumsfaciliteter (grillpladser, lejrpladser, primitive overnatningspladser) som findes i skovene - eller som kunne være ønskelige. Skovene er meget brugt og det giver en gang imellem problemer mellem forskellige brugergrupper. Brugerrådet har derfor også drøftet hundeluftning, ridning og mountainbike cykling i skovene.
Brugerrådet afholder typisk 3 møder om året:
et møde hvert forår og efterår i selve brugerrådet samt ét offentligt møde i august eller september i og om en konkret skov.

Man kan også få indflydelse på driften uden at være medlem af brugerrådet ved at kontakte den lokale enhed. Et godt forslag kan godt realiseres uden at være drøftet i brugerrådet, hvis det er lovligt og ligger inden for Naturstyrelsen retningslinier og har en karakter, hvor vi ikke skønner, at det er nødvendigt at drøfte forslaget i brugerrådet. Der skal selvfølgelig være økonomiske midler til at gennemføre forslaget.

Brugerrådets medlemmer

Referater

Offentlige møder

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken