Medlemmmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Hovedstaden Vest

Organisation/myndighed: Repræsenteret ved:
Friluftsrådet:

Alexander Helm

Dansk Rideforbund

 

 

Helle Bomgaard

Danske Handicaporganisationer

 

 

Lars Bruun

Dansk Rideforbund

 

 

Gunnar Brüsch

Det Danske Spejderkorps

Danmarks Idræts-Forbund: Troels Bent Hansen
Danmarks Naturfredningsforening:

Kurt Borella

(DN Samråd for Nordsjælland)

Poul Evald Hansen

(DN Samråd for Storkøbenhavn)

Anna Bodil Hald

(DN Samråd for Storkøbenhavn)

Dansk Ornitologisk Forening: Knud Flensted
Danmarks Jægerforbund Torben Clausen
Foreningen Naturparkens Venner: Hans Hjordt Hansen
Naturstyrelsen – Hovedstaden:

Kim Søderlund

(formand)

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken