Brugerråd Naturstyrelsen – Kronjylland

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle Naturstyrelsens enheder. Ideen med brugerrådene er, at de der bruger skoven også skal have indflydelse - ikke blot på friluftslivets muligheder, men også på driften af statens skove.

Brugerrådene diskuterer alle sider af de lokale enheders drift. Brugerrådets medlemmer kan fremsætte spørgsmål og forslag eller kritik, hvis noget kan blive bedre. De lokale enheder afholder også offentlige møder og andre arrangementer, hvor alle kan møde frem og give udtryk for deres ønsker til lokale enheders drift.

Ved Naturstyrelsen – Kronjylland afholder brugerrådet hvert forår et heldagsmøde og hvert efterår et halvdags møde. Møderne går på tur mellem de enkelte skovområder, således at det tilstræbes at enheden besøges rulende over en firårig periode.


Møderne i 2022:

  • 10. maj (heldagsmøde med ekskursion) - Mols Bjerge
  • 12. oktober (møde på kontoret ved Fussingø) - eller som online møde via Skype

Referater af brugerrådets tidligere møder

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken