Brugerrådsmedlemmer

Navn

By

Tilknytning

Hans Gemælke Ørsted Landboforeningerne
Otto Hansen Hadsten Danmarks Naturfredningsforening
    Danmarks Idrætsforbund
Thorkild Danielsen Hinnerup Friluftsrådet, Kreds Østjylland
Knud Pedersen Randers NØ Randers Kommune
Birgitte Poulsen Norddjurs Norddjurs Kommune
Jørgen Ivar Mikkelsen Mols Syddjurs Kommune
Rune Rauff Schultz Viborg Viborg Kommune
Egon Thomassen Randers NV Lokal repr., Fussingø området
NN Viborg Lokal repr., Hald området
Martin Hedegaard Knebel Lokal repr., Mols området
Carsten Skivild Rønde Lokal repr., Kalø området
Poul Arne Nielsen   Repr. Danmarks Jægerforbund kreds 3
Joy Klein Feldballe Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland
Hans-Peter Harpøth   Lokal repr. Viborg
Karin Hvidberg Nilsson   Favrskov Kommune
Lars-Ole Kopp   Dansk Orienteringsforbund
Elise Stilling   Friluftsrådet Kreds Limfjorden
Peter Brostrøm Randers NV Naturstyrelsen Kronjylland