Brugerråd Naturstyrelsen – Midtjylland

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle statsskove. Ideen med rådene er den enkle, at de der bruger skoven også skal have indflydelse - ikke blot på friluftslivets muligheder men også på driften af statsskovene.

Brugerrådet diskuterer alle sider af driften for Naturstyrelsens arealer i Midtjylland. Medlemmerne kan fremsætte spørgsmål og forslag eller kritik, hvis noget kan blive bedre. Naturstyrelsen, lokale enheder afholder også offentlige møder og andre arrangementer, hvor alle kan møde frem og give udtryk for deres ønsker til drift.

Brugerrådet på Naturstyrelsen – Midtjylland er i 2008 ændret i kølvandet på kommunalreformen og består nu af repræsentanter for Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Skive, Vejle og Viborg kommuner, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Idrætsforbung, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrået, Hedens og Fjordens Landboforening og Midtjysk Turisme samt 5 folkevalgte medellemmer.

Brugerrådet afholder normalt to møder om året.

Se også

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken