Første møde i det nye brugerråd for Naturstyrelsen i Midtjylland fokuserede på naturoplevelser

Det nye brugerråd for Naturstyrelsen – Midtjylland har holdt sit første møde, hvor de nye brugerrådsmedlemmer fra lokalområdet fik lejlighed til at hilse på skovrideren og andre repræsentanter fra styrelsens lokale enhed og diskutere enhedens fremtidige drift og udvikling.

Der var fokus på naturoplevelser spændende fra den stille, afstressende tur med fuglesang og frisk luft over familietur med bål og leg til den fysisk udfordrende og strabadserende tur i skoven.

Rådet diskuterede vision og strategi og talte om konkret projekter og muligheder. Naturstyrelsens folk orienterede også om de generelle rammer som økonomi og opgaver, samt politiske og administrative bindinger.

Brugerrådets rolle blev også drøftet, og der var generel opbakning til, at rådets opgave er at rådgive den daglige ledelse af Naturstyrelsen i Midtjylland om drift og udvikling, at formidle ideer, muligheder og kontakt, samt at udbrede kendskabet til Naturstyrelsens tilbud til borgerne.

Skovrider Poul Ravnsbæk udtaler: ”Det lover godt for brugerne af Naturstyrelsens arealer i det midt- og vestjyske, at brugerrådet har mod på at indgå i et aktivt samspil med os, der har det daglige ansvar, for at sikre at Naturstyrelsen i Midtjylland udvikles i takt med udviklingen hos vore brugere og samarbejdspartnere”.

En af konklusionerne fra mødet i brugerrådet er, at Naturstyrelsen i Midtjylland skal styrke sin profil som en åben, professionel og samarbejdsvillig partner omkring skabelse af nye og flere naturoplevelser i det midt- og vestjyske.

Yderligere oplysninger: Skovrider Poul Ravnsbæk, tlf. 97 45 41 88

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken