Skovens dag og offentligt møde den 11. maj 2003

Skovens Dag:

Med temaet for Skovens Dag i 2003 "Skov og børn" valgte Feldborg distrikt at indvie en skovlegeplads i den vestlige del af Borbjerg Plantage. Samtidig blev der udgivet en lokalfolder over området.

Arrangementet var velbesøgt med ca. 350-400 gæster, hvoraf størstedelen var legeglade børn, der hurtigt fik taget området i brug.

Herudover var der et arrangement i Løvbakke Skov ved Herning med den stedlige skovfoged og den lokale naturvejleder, som havde ca. 100 gæster med på tur i den bynære skov.

Offentligt møde:

Efter indvielse og ibrugtagning af legepladsen, pølsestegning m.v. var det tid for det offentlige møde, som skønsvis 50 voksne deltog i.

Skovrider J.C. Briand Petersen fortalte indledningvist om Naturstyrelsen og om distriktets opgaver både som arealforvalter af ca. 8.000 ha og som myndighed i forhold til skovlov, jagtlov og dele af naturbeskyttelsesloven indenfor distriktets tilsynsområde, der går fra Fur i nord til Herning i syd og fra Holstebro i vest og næsten til Viborg i øst.

Brugerrådsmedlem J. Zinglersen gennemgik brugerrådets sammensætning og fortalte om de spændende arbejdsopgaver, som brugerrådet var inddraget i. Synes i øvrigt at brugerrådene var en god ting, fordi dets medlemmer var uafhængig af de til enhver tid herskende politiske vinde, som i højere grad naturligvis prægede og skulle præge embedsværket i Naturstyrelsen. Udtalte at han på det foreliggende grundlag var meget uenig i miljøministeriets planer om salg af statsskove, og at han ville overveje om det var et punkt, hvor brugerrådene skulle "træde i karakter" med en udtalelse.

Naturvejleder J. Mortensen ønskede distriktet og brugerne tillykke med legepladsen og fortalte levende og engageret om det grundlæggende behov for at børn lærer at bruge deres sanser i naturen og ikke kun oplever den passivt via TV skærmen.

Skovrider J. Briand Petersen gik herefter over til næste punkt på dagsordenen, valg af brugerrådsmedlemmer. Tre brugerrådsmedlemmer var på valg, to ønskede at genopstille: J. Zinglersen og

Kurt Nielsen. 1 ønskede ikke at genopstille. Herudover ville Egert Pedersen gerne opstille. Da der ikke var andre kandidater blev de tre nævnte valgt.

Herefter var der en række spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen til skovrideren.

Må man stille bistader op i statsskovene ?

Ja, man kan få en aftale med den lokale skovfoged og betale et mindre beløb i stadeafgift.

Hvorfor skal man betale for det ?

Det er styrelsens normale praksis, at erhverver man sig eksklusive rettigheder, skal der betales for det, der ikke kan betragtes som et frit gode, som f. eks. at gå en tur i skoven.

Hvorfor kan man ikke åbne statsskovene omkring Feldborg for bilkørsel, så man kan køre en rundtur i skoven ?

Det er et tilbagevendende spørgsmål, som brugerrådet også har været inddraget i. Hensynet til fauna og øvrige skovgæsters udtalte behov for ro har vejet tungt i forbindelse med ikke at åbne skovene for bilkørsel. Hertil kommer, at vedligeholdelse af skovveje er en bekostelig affære. I øvrigt er der nok flere offentlige veje - om end grusveje - gennem Borbjerg og Nørreskoven end de fleste aner. Der er faktisk gode muligheder for at køre langt ind i skovene ved at benytte de offentlige veje. Derudover er der tradition for at skovene en weekend eller to om året bliver åbnet for almindelig bilkørsel, bl.a. i forbindelse med tyttebærsæsonen.

Flere gav klart udtryk for at salg af statens nåletræplantager var en meget dårlig ide.

-----

Dagen sluttede med en skovtur med skovfogeden på den korte rute, som var markeret i den nye lokale folder og snobrødsbagning.

Generelt godt besøgt arrangement trods periodevise regnbyger.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken