Referat af møde den 2. maj 2006

Hent referatet af mødet d. 2. maj 2006 i pdf-format.

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6