Brugerråd Naturstyrelsen – Nordsjælland

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen – Nordsjælland i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Dets sammensætning kommer til at fremgå af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som mødes mindst 2 gange om året. Naturstyrelsen – Nordsjælland fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

Kommende møder: 

4. oktober 2018 Ordinært møde

Medlemmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland:

Organisation Repræsentant
Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland Finn Poulsen
Danmarks Naturfredningsforening

Helle Øelund 

Friluftsrådet i Nordsjælland Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland Inge Hansen
Holbo Herreds Kulturhistoriske Center Liv Appel
Nordsjællands Landboforening Lars Jonsson
Halsnæs Kommune

Lis Vedel

Hillerød Kommune Kirstine Thoresen-Lassen
Gribskov Kommune Christian Lundberg 
Helsingør Kommune Emilie Goret Hansen

Fredensborg Kommune Mette Jeppesen
Danmarks Idrætsforbund Bo Simonsen
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund
Dansk Vandrelaug Bente Nielsen

Referat af brugerrådsmøde 4. oktober 2018

Referat af brugerrådsmøde d. 3. maj 2018
Bilag: Powerpoint

Referat af brugerrådemøde d. 4. okt. 2017 

B ilag:
Mail af 10. 7. 2017

Referat af brugerrådsmøde d. 2. maj 2017
Bilag:
Naturpakkeprojekter Hundetræningspolitik

Hunde i Krogerupskovene
MTB in Tisvilde
Ekskursionsrute

 

Referat af brugerrådsmøde d. 19. 9. 2016

Referat af brugerrådsmøde d. 2. 5. 2016

Referat af brugerrådsmøde d. 21. 10. 2015  
Powerpoint om ynglefuglene i Gribskov

Referat af brugerrådsmøde d. 13. 5. 2015

Referat af brugerrådsmøde d. 25. november 2014

Referat af brugerrådsmøde d. 22. oktober 2013

Referat af brugerrådsmøde d. 4. juni 2013
Kort over enhedens foreløbige forslag til zonering for friluftslivet
Naturstyrelsens endelige notat: "Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer

Referat af brugerrådsmøde d. 14. november 2012
Powerpoints fra mødet

29. august Besigtigelser på arealerne. Ingen referat.
Notat om ny driftplan udleveret på besigtigelsen

Referat af Brugerrådsmøde d. 8. juni 2012
Powerpoints 9Mb pdf

Referat af Brugerrådsmøde d. 10. maj 2012
Foreløbig udkast til regler for færdsel på Arresø

Referat af Brugerrådsmøde d. 30. august 2011
Generel orientering
Friluftsliv m.v. v. AJO
Søbrugerrådene v. JOA
Natura2000 v. Ida
Driftplan v. JEL

Med udgangen af 2010 blev de to lokale enheder Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland og Skov- og Naturstyrelsen Øresund sammenlagt under navnet Naturstyrelsen Nordsjælland.

Referater fra møderne i de to gamle brugerråd:

SNS-Nordsjælland

SNS-Øresund

Andre lokale brugerråd:

Brugerrådet for Esrum Sø

Brugerrådet for Arresø

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland

Dialogfora

General about user councils in Naturstyrelsen