Brugerråd Naturstyrelsen – Nordsjælland

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af ​​befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende ovenfor Naturstyrelsen – Nordsjælland i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Dets sammensætning kommer til at fremgå af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som mødes mindst 2 gange om året. Naturstyrelsen – Nordsjælland fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

Retningslinjer for brugerråd pr. august 2022.pdf

Kommmende møder: D 25. maj kl 15-17 2023

Medlemmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland:

Organisation Repræsentant
Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland Poul Dissing
Obfuscated Email
Friluftsrådet i Nordsjælland Alice Linning
Obfuscated Email
Danmarks Naturfredningsforening Ikke endelig udpeget
Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland Inge Hansen
Obfuscated Email
Holbo Herreds Kulturhistoriske Center Liv Appel
Obfuscated Email
Nordsjællands Landboforening Michael Andreasen
Obfuscated Email
Nationalpark Kongernes Nordsjælland Lars Rudfeld
Obfuscated Email
Danmarks Idrætsforbund Bo Simonsen
Obfuscated Email
Botanisk Forening, Øst-kredsen Jan Larsen
Obfuscated Email
Naturhistorisk Foreningfor Nordsjælland Erik Thalling
Obfuscated Email
Entomologisk Forening Ikke endelig udpeget
Nordsjællands Ridelaug- paraplyorganisationen Sally Schlichting
Obfuscated Email
Danmarks Idrætsforening (DIF) Jens Overgaard
Obfuscated Email
Danmarks  Cykel Union Ikke endelig udpeget

Referater fra brugerrådet

Referat brugerråd møde 170123

Naturzonekort:

Egebæks Vang Naturzoner den 1. april 2023.pdf

Frederiksværk Skovene Naturzoner 1. april 2023.pdf

Freerslev Hegn Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gadevang + Gribskov Syd + Tyske Plantage + Selskov Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gilbjerg + Nakkehoved Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gribskov Midt (midt) Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gribskov Midt (nord) Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gribskov Mårum + Gribskov Midt (nord) + Søskoven Nord Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gribskov Mårum Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gribskov Nord Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gribskov Syd + Gadevang Naturzoner 1. april 2023.pdf

Græsted Aggebo Hegn Naturzoner 1. april 2023.pdf

Grønholt Hegn Naturzoner den 1. april 2023.pdf

Grønholt Vang Naturzoner den 1. april 2023.pdf

Grønlien Naturzoner 1. april 2023.pdf

Grønnesse Skov Naturzoner 1. april 2023.pdf

Gurre Vang Naturzoner 1. april 2023.pdf

Heatherhill Nord Naturzoner 1. april 2023.pdf

Hornbæk Plantage Naturzoner 1. april 2023.pdf

Horserød Gurre Naturzoner 1. april 2023.pdf

Høbjerg Hegn Naturzoner 1. april 2023.pdf

Klosterris Hegn + Risby Vang + Horserød Hegn + Gurre skov-Sø Naturzoner 1. april 2023.pdf

Klosterris Hegn Naturzoner 1. april 2023.pdf

Knorrenborg Vang Naturzoner 1. april 2023.pdf

Krogerup Skovene Naturzoner 1. april 2023.pdf

Nejede Vesterskov Naturzoner 1. april 2023.pdf

Nyrup Hegn Naturzoner 1. april 2023.pdf

Lave Skov Naturzoner 1. april 2023.pdf

Lystrup Skov Naturzoner 1. april 2023.pdf

Rågegården Naturzoner 1. april 2023.pdf

Risby Vang Naturzoner 1. april 2023.pdf

Snævret Naturzoner 1. april 2023.pdf

Sonnerup Skov Naturzoner 1. april 2023.pdf

Stassevang Naturzoner 1. april 2023.pdf

Stenholt Vang Naturzoner 1. april 2023.pdf

Store Dyrehave Naturzoner 1. april 2023.pdf

Store Lyngby Skov Naturzoner 1. april 2023.pdf

Søskoven Nord Naturzoner 1. april 2023.pdf

Søskoven Syd Natuzoner 1. april 2023.pdf

Teglstrup Hegn + Hellebæk Naturzoner 1. april 2023.pdf

Tirsdagsskoven Naturzoner 1. april 2023.pdf

Tisvilde Hegn + Asserbo Plantage + Melby Overdrev + Liseleje Plantage Naturzoner 1. april 2023.pdf

Tisvilde Hegn Naturzoner 1. april 2023.pdf

Ullerup Skov Naturzoner 1. april 2023.pdf

Valby Hegn Naturzoner 1. april 2023.pdf

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken