Brugerråd Naturstyrelsen – Nordsjælland

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen – Nordsjælland i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Dets sammensætning kommer til at fremgå af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som mødes mindst 2 gange om året. Naturstyrelsen – Nordsjælland fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

Kommende møder: 

Næste møde: 4.maj 2022 kl. med ekskursion kl. 11 - 16

Medlemmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland:

Organisation Repræsentant
Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland Finn Poulsen
Obfuscated Email
Friluftsrådet i Nordsjælland Poul Erik Pedersen
Obfuscated Email
Obfuscated Email
Danmarks Naturfredningsforening Leif Andersen
Obfuscated Emailm
Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland Inge Hansen
Obfuscated Email
Holbo Herreds Kulturhistoriske Center Liv Appel
Obfuscated Email
Nordsjællands Landboforening Lars Jonsson
Obfuscated Email
Nationalpark Kongernes Nordsjælland Marianne Lund Ujvari
Obfuscated Email
Danmarks Idrætsforbund Bo Simonsen
Obfuscated Email
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund
Obfuscated Email
Dansk Vandrelaug Bente Nielsen
Obfuscated EmailObfuscated Email

2022

Referat fra NSJ brugerråd møde 040522.pdf

2021

Referat brugerrådsmøde04.11.21

Referat fra brugerrådsmøde 20.05.2021

2020

Referat fra brugerrådsmøde d. 5. november 2020

Bilag fra DN - pollediagremmer

Referat fra brugerrådsmøde d. 5. maj 2020

2019

Referat fra brugerrådsmøde d. 6. november 2019

Referat fra brugerrådsmøde d. 2.maj 2019

2018

Referat fra brugerrådsmøde om bioddiversitet 30. november 2018
Bilag:
Oplæg om skov til biodiversitetsformål
Oplæg om græsningsskov

Referat af brugerrådsmøde 4. oktober 2018

Referat af brugerrådsmøde d. 3. maj 2018
Bilag:
Powerpoint

2017

Referat af brugerrådemøde d. 4. okt. 2017 
Bilag: 
Mail af 10. 7. 2017

Referat af brugerrådsmøde d. 2. maj 2017
Bilag:
Naturpakkeprojekter Hundetræningspolitik
Hunde i Krogerupskovene
MTB in Tisvilde
Ekskursionsrute

 2016

Referat af brugerrådsmøde d. 19. 9. 2016

Referat af brugerrådsmøde d. 2. 5. 2016

2015

Referat af brugerrådsmøde d. 21. 10. 2015  
Bilag:
Powerpoint om ynglefuglene i Gribskov

Referat af brugerrådsmøde d. 13. 5. 2015

2014

Referat af brugerrådsmøde d. 25. november 2014

2013

Referat af brugerrådsmøde d. 22. oktober 2013

Referat af brugerrådsmøde d. 4. juni 2013
Bilag:
Kort over enhedens foreløbige forslag til zonering for friluftslivet
Naturstyrelsens endelige notat: "Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer

2012

Referat af brugerrådsmøde d. 14. november 2012
Powerpoints fra mødet

29. august 2012 Besigtigelser på arealerne. Ingen referat.
Notat om ny driftplan udleveret på besigtigelsen

Referat af Brugerrådsmøde d. 8. juni 2012
Powerpoints (9mb pdf)

Referat af Brugerrådsmøde d. 10. maj 2012
Bilag:
Foreløbig udkast til regler for færdsel på Arresø

2011

Referat af Brugerrådsmøde d. 30. august 2011
Bilag:
Generel orientering
Friluftsliv m.v. v. AJO
Søbrugerrådene v. JOA
Natura2000 v. Ida
Driftplan v. JEL

Med udgangen af 2010 blev de to lokale enheder Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland og Skov- og Naturstyrelsen Øresund sammenlagt under navnet Naturstyrelsen Nordsjælland.

Referater fra møderne i de to gamle brugerråd:

SNS-Nordsjælland

SNS-Øresund

Andre lokale brugerråd:

Brugerrådet for Esrum Sø

Brugerrådet for Arresø

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland

Dialogfora

General about user councils in Naturstyrelsen

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken