Brugerrådet for Arresø

Formelt er rådet en arbejdsgruppe tilknyttet Brugerrådet for Naturstyrelsen – Nordsjælland.
Det skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Arresø samt være rådgivende overfor lokalenheden vedrørende driften og benyttelsen af søen.
Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand og mødefrekvensen er ca. 1 gang om året.
Dato for næste møde er d. 20. februar 2020
Organisation Repræsentant
Danmarks Naturfredningsforening Gudmund Nielsen
Dansk Ornitologisk Forening Jørgen Jacobsen
Friluftsrådet Boris Damsgaard
Danmarks sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund
Fiskeringen Kim Holm Boesen
Arresø Sejlklub Ole L. Santon
Nordsjællands Landboforening Preben Birch
KFUM-spejderne Arresøcentret Troels Duhn
Dansk Kano- og Kajakforbund ouise Aggebo
Danmarks Jægerforbund Per Krogh
Dansk Sejlunion Steen Wintlev-Jensen
Frederiksværk Ro- og kajakklub Kirsten Ravn
Arresøgruppen, grundejerforeningerne omkring søen Walter Brüsch 
Halsnæs Kommune Jakob Lausen
Gribskov Kommune Inger Fogh
Hillerød Kommune Jeff Rasmussen
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk laboratorium Kirsten S. Christoffersen
Miljøstyrelsen

Morten Jepsen

Danmarks Fiskeriundersøgelser Søren Berg
 Naturcenter Auderød Havn Hans Garde

Referater og mødeindkaldelser:

Dagsorden til søbrugerrådsmøde for Arresø torsdag d. 30. september 2010

Referat af søbrugerrådsmøde d. 17. marts 2016

Referat af søbrugerrådsmøde d. 23. februar 2017

Referat af Søbrugerrådsmøde d. 22. februar 2018

Referat af Søbrugerrådsmøde d. 21. marts 2019

Læs mere om Arresø