Brugerråd Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjælland

Brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland ophørte da lokalenheden ved indgangen til 2011 blev sammenlagt med naboenheden under navnet Naturstyrelsen Nordsjælland.

Løber

Udsigt

Referater fra det tidligere Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland:

Friluftsstrategi, bilag til mødet i 2002 (199 kb pdf)
Grønt regnskab for 2001 (216 pdf)
2003 Brev om udsættelse af brugerrådsmøde (104 kb pdf)


Brugerrådet for Esrum Sø

Brugerrådet for Arresø

Kronvildtgruppen for Region Nordsjælland