Dialogfora

Naturstyrelsen Nordsjælland afholder ca. 1 gang årligt dialogmøder med Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland og med lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og med øvrige naturfaglige foreninger sammen med brugerrådsmedlemmer.

 

Referat af møder med DOF, Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland, med bilag

Referat fra DOF dialogmøde 15122022.pdf

Referat fra dialogmøde mellem DOF of NSJ den 7. april 2022.pdf

Referat DOF dialog 17. november 20.pdf

Referat af møde i DOF dialogforum 7.10.2019

Bilag:
Status for udpegningsarter 2019

Notat om MTBkørsel

 

Referat af møde d. 3. okt. 2017
Bilag:
Status for ynglefugle i Gribskov
Natur og aktivitetsnotat (DOF)
Notat om brug af pandelamper

 

Referat af møde d. 7. nov. 2016.
Bilag:
MTB Tisvilde powerpoint
DOF's powerpoint
Artikel af Hans Meltofte

 

Referat af møder med DN Nordjælland 

Næste møde: i 2023

DN_dialogmøde_28_02_22 referat.pdf

      
       Referat fra dialogmøde 9. februar 2021.pdf

        Referat af møde 3. februar 2020
        Referat af møde d. 10. okt. 2017

Bilag:
Oversigt over øvelsesanmeldelser

Referat af møde d. 1. nov. 2016

 

Referat af møder med biodiversitetesforum med bilag

Referat af møde d. 26. sept. 2017
Bilag:
Biodiversitet_nst.pptx.pdf
Invasivearter_nst (1).pdf
Kortlægning af §25skov_IrinaGoldberg_mst.pdf
Afbrænding af enge_AndersMichaelsen.pdf
Sommerfugle_AllanClausen.pdf
Plan bi_MajkenSundahl.pdf
Insektvenlige skove_KurtHansen.pdf
Hellebæk KohavesVenner_ThorHjarsen.pdf

 

undefined