Dialogfora

Naturstyrelsen Nordsjælland afholder ca. 1 gang årligt dialogmøder med Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland og med lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og med øvrige naturfaglige foreninger sammen med brugerrådsmedlemmer.

Referat af møder med DOF Nordsjælland med bilag

Referat af møde d. 3. okt. 2017

Bilag:

Status fro ynglefugle i Gribskov
Natur og aktivitetsnotat (DOF)
NST's redetræspolitik af 2. maj 2017
NST's mountainbiketilbud af 10. okt. 2017
Notat om brug af pandelamper


Referat af møde d. 7. nov. 2016.

Bilag:

MTB Tisvilde powerpoint

DOF's powerpoint

Artikel af Hans Meltofte

 

Referat af møder med DN Nordjælland

Referat af møde d. 10. okt. 2017

Bilag:
Mail af 10. 7. 2017
Oversigt over øvelsesanmeldelser

Referat af møde d. 1. nov. 2016

 

Referat af møder med biodiversitetesforum med bilag

Referat af møde d. 26. sept. 2017
Bilag:
Biodiversitet_nst.pptx.pdf
Invasivearter_nst (1).pdf
Kortlægning af §25skov_IrinaGoldberg_mst.pdf
Afbrænding af enge_AndersMichaelsen.pdf
Sommerfugle_AllanClausen.pdf
Plan bi_MajkenSundahl.pdf
Insektvenlige skove_KurtHansen.pdf
Hellebæk KohavesVenner_ThorHjarsen.pdf

 

undefined