Dialogfora

Naturstyrelsen Nordsjælland afholder ca. 1 gang årligt dialogmøder med Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland og med lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og med øvrige naturfaglige foreninger sammen med brugerrådsmedlemmer.

 

Referat af møder med DOF, Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland, med bilag

Referat fra DOF dialogmøde d. 15. december 2022.pdf

Referat fra dialogmøde mellem DOF af NSJ d. 7. april 2022.pdf

Referat DOF dialog d. 17. november 20.pdf

Referat af møde i DOF dialogforum d. 7. oktober2019

Bilag:
Status for udpegningsarter 2019

Notat om MTBkørsel

 

Referat af møde d. 3. okt. 2017
Bilag:
Status for ynglefugle i Gribskov Natur og aktivitetsnotat (DO F) Notat om brug af pandelamper

 

Referat af møde d. 7. nov. 2016.
Bilag:
MTB Tisvilde powerpoint
DOF's powerpoint
Artikel af Hans Meltofte

 

Referat af møder med DN Nordjælland 

Næste møde: i 2023

Referat fra DN Dialogmøde d. 20. april 2023.pdf

Referat fra DN_dialogmøde d._28. februar 2022.pdf

      
       Referat fra DN dialogmøde 9. februar 2021.pdf

       
       Referat fra DN dialogmøde d. 10. oktober 2017

Bilag:
Oversigt over øvelsesanmeldelser

Referat fra DN dialogmøde d. 1. november 2016

 

Referat af møder med biodiversitetsforum med bilag

Referat af møde d. 26. sept. 2017
Bilag:
Biodiversitet_nst.pptx.pdf
Invasivearter_nst (1).pdf Kortlægning af §25skov_IrinaGoldberg_mst.pdf Afbrænding af enge_AndersMichaelsen.pdf


Sommerfugle_AllanClausen.pdf
Plan bi_MajkenSundahl.pdf
Insektvenlige skove_KurtHansen.pdf
Hellebæk KohavesVenner_ThorHjarsen.pdf

 

udefineret