Dialogfora

Naturstyrelsen Nordsjælland afholder ca. 1 gang årligt dialogmøder med Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland og med lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og med øvrige naturfaglige foreninger sammen med brugerrådsmedlemmer.

Næste møde: 7. oktober 2021

Referat af møder med DOF, Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland, med bilag

Referat DOF dialog 17. november 20.pdf

Referat af møde i DOF dialogforum 7.10.2019

Bilag:
Status for udpegningsarter 2019

Notat om MTBkørsel

 

Referat af møde d. 3. okt. 2017
Bilag:
Status for ynglefugle i Gribskov
Natur og aktivitetsnotat (DOF)
Notat om brug af pandelamper

 

Referat af møde d. 7. nov. 2016.
Bilag:
MTB Tisvilde powerpoint
DOF's powerpoint
Artikel af Hans Meltofte

 

Referat af møder med DN Nordjælland 

Næste møde: i 2021

      
       Referat fra dialogmøde 9. februar 2021.pdf

        Referat af møde 3. februar 2020
        Referat af møde d. 10. okt. 2017

Bilag:
Oversigt over øvelsesanmeldelser

Referat af møde d. 1. nov. 2016

 

Referat af møder med biodiversitetesforum med bilag

Referat af møde d. 26. sept. 2017
Bilag:
Biodiversitet_nst.pptx.pdf
Invasivearter_nst (1).pdf
Kortlægning af §25skov_IrinaGoldberg_mst.pdf
Afbrænding af enge_AndersMichaelsen.pdf
Sommerfugle_AllanClausen.pdf
Plan bi_MajkenSundahl.pdf
Insektvenlige skove_KurtHansen.pdf
Hellebæk KohavesVenner_ThorHjarsen.pdf

 

undefined