Brugerrådet for Arresø

Formelt er rådet en arbejdsgruppe tilknyttet Brugerrådet for Naturstyrelsen – Nordsjælland.
Det skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Arresø samt være rådgivende overfor lokalenheden vedrørende driften og benyttelsen af søen.
Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand og mødefrekvensen er ca. 1 gang om året.
Dato for næste møde er torsdag d. 24. 2. 2022 kl. 15.00 – 17.00
Organisation Repræsentant
Danmarks Naturfredningsforening Gudmund Nielsen
Dansk Ornitologisk Forening Jørgen Jacobsen
Friluftsrådet Boris Damsgaard
Danmarks sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund
Fiskeringen Jes Hansen

Arresø Sejlklub  
Nordsjællands Landboforening Preben Birch
KFUM-spejderne Arresøcentret Troels Duhn
Dansk Kano- og Kajakforbund ouise Aggebo
Danmarks Jægerforbund Per Krogh
Dansk Sejlunion Ingeborg G. Nielsen
Frederiksværk Ro- og kajakklub Kirsten Ravn
Arresøgruppen, grundejerforeningerne omkring søen Walter Brüsch 
Halsnæs Kommune Jakob Lausen
Gribskov Kommune Stine Kjær Petersen

Hillerød Kommune Jeff Rasmussen
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk laboratorium Kirsten S. Christoffersen
Miljøstyrelsen

Morten Jepsen

Danmarks Fiskeriundersøgelser Søren Berg
 Naturcenter Auderød Havn Hans Garde

Referater og mødeindkaldelser:

2021

Referat fra søbrugerrådsmøde d. 25. februar 2021

2020

Referat af søbrugerrådsmøde d. 20. marts 2020

2019

 Referat af Søbrugerrådsmøde d. 21. marts 2019 

 2018

Referat af Søbrugerrådsmøde d. 22. februar 2018

2017

Referat af søbrugerrådsmøde d. 23. februar 2017

2016

 Referat af søbrugerrådsmøde d. 17. marts 2016 

2015

2014

 

2013

2012

2010

2009

Læs mere om Arresø