Brugerrådet for Arresø

Formelt er rådet en arbejdsgruppe tilknyttet Brugerrådet for Naturstyrelsen – Nordsjælland.
Det skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Arresø samt være rådgivende overfor lokalenheden vedrørende driften og benyttelsen af søen.
Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand og mødefrekvensen er ca. 1 gang om året.
Dato for næste møde er torsdag d. 24. 2. 2022 kl. 15.00 – 17.00
Organisation Repræsentant
Danmarks Naturfredningsforening Gudmund Nielsen
Obfuscated Email
Dansk Ornitologisk Forening Jørgen Jacobsen
Obfuscated Email
Friluftsrådet Boris Damsgaard
Obfuscated EmailObfuscated Email
Danmarks sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund
Obfuscated Email
Fiskeringen Jes Hansen
Obfuscated Email
Arresø Sejlklub Obfuscated Email 
Nordsjællands Landboforening Preben Birch
Obfuscated Email
KFUM-spejderne Arresøcentret Troels Duhn
Obfuscated Email
Dansk Kano- og Kajakforbund Obfuscated Emailouise Aggebo
Obfuscated Email
Danmarks Jægerforbund Per Krogh
Obfuscated Email
Dansk Sejlunion Ingeborg G. Nielsen
Obfuscated Email
Frederiksværk Ro- og kajakklub

Lars Christensen
Obfuscated Email

Arresøgruppen, grundejerforeningerne omkring søen Walter Brüsch 
Obfuscated Email
Halsnæs Kommune Jakob Lausen
Obfuscated Email
Gribskov Kommune Stine Kjær Petersen
Obfuscated Email
Hillerød Kommune Jeff Rasmussen
Obfuscated Email
Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk laboratorium Kirsten S. Christoffersen
Obfuscated Email
Miljøstyrelsen

Morten Jepsen
Obfuscated Email

Danmarks Fiskeriundersøgelser Søren Berg
Obfuscated Email
 Naturcenter Auderød Havn Hans Garde
Obfuscated Email

Referater og mødeindkaldelser:

2021

Referat fra søbrugerrådsmøde d. 25. februar 2021

2020

Referat af søbrugerrådsmøde d. 20. marts 2020

2019

 Referat af Søbrugerrådsmøde d. 21. marts 2019 

 2018

Referat af Søbrugerrådsmøde d. 22. februar 2018

2017

Referat af søbrugerrådsmøde d. 23. februar 2017

2016

 Referat af søbrugerrådsmøde d. 17. marts 2016 

2015

2014

 

2013

2012

2010

2009

Læs mere om Arresø