Sø-brugerrådet for Esrum Sø

Formelt er rådet en arbejdsgruppe tilknyttet Naturstyrelsen – Nordsjællands brugerråd. Det skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Esrum sø samt være rådgivende overfor styrelsen vedrørende driften og benyttelsen af søen.
Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand og mødefrekvensen er 1 gang om året.
Næste møde er torsdag d. 3. marts 2022.

Organisation

Navn og adresse

Naturstyrelsen – Nordsjælland

Jens Bjerregaard Christensen (formand)
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland

Jens Prom
Markildevej 3
3200 Helsinge
Tlf.: 29458861
e-mail:

Lystfiskeriforeningen

Bo Guldager
E-mail: 

Dansk Ornitologisk Forening

Bjørn Svendsen

Fredensborg Roklub Poul Eisenhardt
E-mail: 

Kajakklubben Esrum Sø

Claus Bo Jensen

Sejlkluben Esrum Sø

Hans Egon Møller
Ved Egedam 7 Lejl. 52
3400 Hillerød
E-mail:

Hillerød Sejlklub

Ib Andersen

Sørup Havns Bådelaug

Anders Fisker
Kildegården
Vejenbrødvej 50
2980 Kokkedal
E-mail:

Friluftsrådet

Boris Damsgaard
E-mail:

E-mail2: 

Grundejerne langs søen

 vakant

Bådfarten Esrum Sø

Ole Birch

Københavns Universitet
Ferskvandsbiologisk Laboratorium

Kirsten Christoffersen
E-mail:
Helsingørsgade 51
3400 Hillerød

Hillerød kommune

Kristian Søgård
E-mail:

Fredensborg Kommune Lotte Rye Vind
E-mail:
Helsingør kommune

Andreas Jarløv Busch
E-mail:

Gribskov kommune Christian Lundberg
Nordsjællands Landboforening Carl Bruun
E-mail:
Miljøstyrelsen

Morten Jepsen

Referater og dagsordner fra brugerrådsmøderne:

 

 

Referat af søbrugerrådsmøde d. 12. marts 2015

Bilag
Vandplaner, powerpoint
Natura2000 planer, powerpoint

Referat af søbrugerrådsmøde d. 30. marts 2016

Bilag
DTU fangstjournaler.pdf

 Referat af søbrugerrådsmøde d. 2. marts 2017

Referat af søbrugerrådsmøde d. 1. marts 2018

Referat af Søbrugerrådsmøde d. 28. februar 2019

Referat af søbrugerrådsmøde d. 27. 2. 2020

Bilag
Mines Lyst, powerpoint
MST overvågning, powerpoint

 

 

 Referat fra søbrugerrådsmøde d. 4. marts 2021