Søbrugerrådet for Esrum Sø

Formelt er rådet en arbejdsgruppe tilknyttet Naturstyrelsen – Nordsjællands brugerråd. Det skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Esrum sø samt være rådgivende overfor styrelsen vedrørende driften og benyttelsen af søen.
Rådets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand og mødefrekvensen er 1 gang om året.
Næste møde er torsdag d. 7. marts 2024.

Organisation

Navn og adresse

Naturstyrelsen – Nordsjælland

Jens Bjerregaard Christensen (formand)
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

Danmarks Naturfredningsforening i Nordsjælland

Jens Prom
Markildevej 3
3200 Helsinge
Tlf.: 29458861
e-mail: Obfuscated Email

Lystfiskeriforeningen

Bo Guldager
E-mail: Obfuscated Email

Dansk Ornitologisk Forening

Bjørn Svendsen
Obfuscated Email

Fredensborg Roklub Poul Eisenhardt
E-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email

Kajakklubben Esrum Sø

Claus Bo Jensen
Obfuscated Email

Sejlkluben Esrum Sø

Hans Egon Møller
Ved Egedam 7 Lejl. 52
3400 Hillerød
E-mail: Obfuscated Email

Hillerød Sejlklub

Ib Andersen

Obfuscated Email

Sørup Havns Bådelaug

Anders Fisker
Kildegården
Vejenbrødvej 50
2980 Kokkedal
E-mail: Obfuscated Email

Friluftsrådet

Michael Holst
E-mail: Obfuscated Email

Grundejerne langs søen

 vakant

Bådfarten Esrum Sø

Ole Birch
Obfuscated Email

Københavns Universitet
Ferskvandsbiologisk Laboratorium

Kirsten Christoffersen
E-mail: Obfuscated Email
Helsingørsgade 51
3400 Hillerød

Hillerød kommune

Kristian Søgård
E-mail: Obfuscated Email

Fredensborg Kommune Lotte Rye Vind
E-mail: Obfuscated Email
Helsingør kommune

Andreas Jarløv Busch
E-mail: Obfuscated Email

Gribskov kommune

Stine Kjær Petersen
Obfuscated EmailObfuscated Email

Nordsjællands Landboforening Carl Bruun
E-mail: Obfuscated Email
Miljøstyrelsen

Michael Hastrup
Obfuscated Email

Referater:

 

 

Referat af søbrugerrådsmøde d. 12. marts 2015

Bilag
Vandplaner, powerpoint
Natura2000 planer, powerpoint

Referat af søbrugerrådsmøde d. 30. marts 2016

Bilag
DTU fangstjournaler.pdf

 Referat af søbrugerrådsmøde d. 2. marts 2017

Referat af søbrugerrådsmøde d. 1. marts 2018

Referat af Søbrugerrådsmøde d. 28. februar 2019

Referat af søbrugerrådsmøde d. 27. 2. 2020

Bilag
Mines Lyst, powerpoint
MST overvågning, powerpoint

 

 

 Referat fra søbrugerrådsmøde d. 4. marts 2021

Referat fra søbrugerrådsmøde d. 3. marts 2022 

Referat fra søbrugerrådsmøde d. 23. marts 2023 

 

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken