Brugerråd Naturstyrelsen – Storstrøm

I 1995 besluttede miljø- og energiministeren, at der skulle nedsættes brugerråd på alle statsskove. Brugerrådene skulle styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skulle øge brugernes indflydelse herpå. I løbet af sommeren 1995 blev nedsat mindst et brugerråd pr. lokal enhed.

Retningslinierne for brugerråd er revideret i 1999 på baggrund af de første års erfaringer.

Brugerrådet er rådgivende i forhold til enheden. Formanden for brugerrådet er skovrideren for enheden Storstrøm og enheden er desuden sekretariat. Et brugerråd bør højest have 14 eksterne medlemmer.

Der afholdes mindst to årlige møder i hvert brugerråd.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer, dog skal mindst et møde hvert år afholdes særskilt for rådets medlemmer. Enheden skal mindst en gang årligt og i samarbejde med brugerrådet iværksætte initiativer, som særligt har til formål at øge inddragelsen af statsskovenes øvrige brugere og interessenter.

Brugerrådet inddrages i forbindelse med de 15-årige revisioner af enhedens driftsplan.

Brugerrådsmedlemmer

 Organisation Navn

Lolland Kommune

 Mogens Lindhardtsen

Guldborgsund Kommune

Catharina Oxen

Vordingborg Kommune

Lena Schroll

Næstved Kommune

Michael Krogh

Stevns Kommune

Rune Byrnak-Storm

Faxe Kommune

Steffen Bagger Sørensen

Slagelse Kommune

Bo Gabe

DN, Guldborgsund

-

DN, Lolland

Sven Jean Larsen

Danmarks Idrætsforbund

Niels-Henrik Holscher

DGI Storstrømmen

Ingen repræsentation

Friluftsrådet

Henrik B. Simonsen

Friluftsrådet

Arne Kristensen

Østlige Øers Landboforeninger

Jens Ringsing

Danmarks Jægerforbund

Christian Clausen

DOF Storstrøm

Bo Kayser

Brugerrådets sammensætning og opgaver

 

Referater fra brugerrådsmøderne

Brugerrådsmøde 20. februar 2020. Referat

Brugerrådsmøde 16. maj 2019. Referat.

Brugerrådsmøde 25. april 2018. Referat inkl. bilag.

Brugerrådsmøde 26. april 2017. Referat inkl. bilag

Brugerrådsmøde den 20. september 2016. Referat og Høringsbrev Natura 2000

Brugerrådsmøde den 27. august 2015

Udvidet brugerrådsmøde 26. februar 2015, indkaldelse af ideer til driftsplanlægning, indbydelse, oplæg

Brugerrådsmøde 29. august 2013

Brugerrådsmøde 19. december 2012

Brugerrådsmøde 14. juni 2012

Brugerrådsmøde 27. oktober 2011

Brugerrådsmøde 30. maj 2011
- bilag til mødet

Brugerrådsmøde 27. oktober 2010

Brugerrådsmøde 22. oktober 2009

Brugerrådsmøde den 11. marts 2009
Brugerrådsmøde den 10. september 2008

Brugerrådsmøde den 26 februar 2008

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken