Brugerråd Naturstyrelsen – Trekantsområdet

Alle Naturstyrelsens lokale enheder har har nedsat et brugerråd, som skal rådgive i driften af arealerne og iøvrigt være samarbejdsforum for de lokale enheder i den daglige drift.

Retningslinierne for brugerrådet finder du her: Retningslinier for brugerråd
Har du emner, som du gerne vil have brugerrådet til at drøfte, er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsen Trekantsområdet, evt. via et medlem i brugerrådet.

Brugerrådets sammensætning

 

Navn Repræsentant for By
Boj Bro Danmarks Naturfredningsforening Kolding
Jørn F. Andersen Friluftsrådet Sommersted
Poul Erik Buch Danmarks Idrætsforbund Jelling
Karsten Byrgesen Fredericia Kommune, Byrådsmedlem Fredericia
Carsten Pedersen Fredericia Kommune Fredericia
Elvis Comic Kolding Kommune, Byrådsmedlem Kolding
Inger Birkebæk Madsen Kolding Kommune, Afdelingsleder Kolding
Lars Schmidt  Vejle Kommune Vejle
Klaus Enevoldsen Vejle Kommune Vejle
Niels Clemmensen Vejle Kommune Vejle
Peter Beierholm Borgen Billund Kommune, Afdelingsleder Trafik, Park og Natur Billund
Majbrit Rasmussen Billund Kommune, Byrådsmedlem Billund
Jørgen Hansen Vejle Fredericia Landboforening Randbøl
Bettina Lerche Horsens Kommune, Biolog Horsens
Michael Laursen Hedensted Kommune, Afdelingsleder Natur, Vand og Vej Uldum
Gunnar Bennedsen Danmarks Jægerforbund Viuf
Sten Nielsen DOF-Sydøstjylland Egtved
Søren Kjems Redersen Danmarks Idrætsforbund Kolding
Inken Breum Larsen Naturstyrelsen Trekantsområdet Formand
Obfuscated Email

Brugerrådsmedlemmerne er udpeget af den organisation, som de repræsenterer. Valgperioden er max. 4 år. Genudpegning er mulig

Distriktet har også nedsat et Jægerforum, der beskæftiger sig mere detaljeret med jagtudøvelse og jagtadministration på styrelsens  "egne" arealer og i Trekantsområdets tilsynsområde.

Næste Brugerrådsmøde er 13. september 2021.

Opdateret d.22.04.21

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken