Brugerråd Naturstyrelsen – Vadehavet

Formålet med det lokale brugerråd er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.

På Naturstyrelsen Vadehavet er der nedsat ét brugerråd bestående af 16 medlemmer. Brugerrådsmedlemmerne er udpeget den organisation, som de repræsenterer.

Brugerrådets medlemmer:

 • Naturstyrelsen Vadehavet - Anders Hauge Rahbek
 • Dansk Orienteringsforbund - Jørn Andersen
 • Danmarks Naturfredningsforening - Henrik Præstholm
 • Tønder-Rømø Turistforening - Bente Krog
 • Dansk Ornitologisk Forening / DOF Sønderjylland - Bent Pedersen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund - Lars Brick Thygesen
 • Dansk Rideforbund - Bjarne Nikolajsen
 • Landsforening for Levende Rollespil - Louise R. Helth van Sprang
 • Friluftsrådet - Werner Straadt
 • Danmarks Idrætsforbund - Niels Erik Physant
 • Dansk Landbrug, Sønderjylland - Hans Pedersen Schmidt
 • Dansk Kennel Klub, Kreds 5, Sønderjylland
 • Danmarks Jægerforbund - Poul Bundgaard
 • Esbjerg Kommune - Lene Unnerup
 • Vejen Kommune - Sam Sørensen
 • Tønder Kommune - Poul E. Kjær
 • Haderslev Kommune - Helle Hartmann

Referater fra brugerrådsmøder i 2017

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken