Brugerråd Naturstyrelsen – Vendsyssel

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Vendsyssel i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Dets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som mødes mindst 2 gange om året. Naturstyrelsen Vendsyssel fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

Næste møde: Onsdag den 15. Juni 2022

Mødested: Mødelokalet på Sct. Laurentii vej 148 i Skagen

Referat af sidste brugerrådsmøde :

Juni 2021

September 2020

Oktober 2021

 

 
Medlemmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Vendsyssel :

Organisation

Frederikshavn Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ride Forbund
Hjørring Kommune
Landbo Nord
Læsø Kommune
Dansk Ornitologisk Forening
Jammerbugt Kommune
Danmarks Idrætsforbund
Dansk Kennelklub
Danmarks Jægerforbund
Dansk Orienteringsforbund
Friluftsrådet Region Nordjylland

Referater af tidligere brugerrådsmøder:

Møde i Skagen d. 14. november 2019

Juni 2019

------------------------------

April 2010

November 2010

Maj 2011

September 2011

Marts 2012

Ekstraordinært møde juni 2012

Møde i Brugerrådet d 3 december 2013

2014 Referat 25 juni.pdf

Referat 25 februar 2015.pdf


Brugerådet var på tur til Læsø d. 22. juni 2015 - program kan ses her: 

Program


Brugerrådsmøde 14 september 2016 referat.pdf

Brugerrådsmøde 6. april 2017.pdf

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken