Brugerråd Naturstyrelsen – Vendsyssel

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Vendsyssel i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Dets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som mødes mindst 2 gange om året. Naturstyrelsen Vendsyssel fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

 

Næste møde forventes afholdt: Den 18. april 2023

Mødested: Mødelokalet på Sct. Laurentii vej 148 i Skagen

Dagsorden til mødet den 18. april 2023 kan ses her: Dagsorden

 

Referat af seneste brugerrådsmøder:

August 2022

Juni 2021

September 2020

Oktober 2021

 
Medlemmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Vendsyssel :

Organisation

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ride Forbund
Landbo Nord
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Idrætsforbund
Dansk Kennelklub
Danmarks Jægerforbund
Dansk Orienteringsforbund
Friluftsrådet Region Nordjylland
De Unge Biodiversitetesambassadører
Destination Nordvestkysten
Repræsentant fra MTB-sporten
Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger

 

Referater af tidligere brugerrådsmøder:

Møde i Skagen d. 14. november 2019

Juni 2019

------------------------------

April 2010

November 2010

Maj 2011

September 2011

Marts 2012

Ekstraordinært møde juni 2012

Møde i Brugerrådet d 3 december 2013

2014 Referat 25 juni.pdf

Referat 25 februar 2015.pdf


Brugerådet var på tur til Læsø d. 22. juni 2015 - program kan ses her: 

Program


Brugerrådsmøde 14 september 2016 referat.pdf

Brugerrådsmøde 6. april 2017.pdf

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken