Brugerråd Naturstyrelsen – Vendsyssel

undefined

Formålet med brugerrådet er at styrke de lokale borgeres engagement i driften og udnyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. En meningsudveksling i et lokalt forum kan afdække ønsker, som set fra brugernes synspunkt er meget vigtige, men som kan være svære at opfange for statsskovenes forvaltere.

Rådet er rådgivende overfor Naturstyrelsen Vendsyssel i spørgsmål om benyttelse og drift af vores arealer. Dets sammensætning fremgår af nedenstående liste. Skovrideren er formand for rådet, som mødes mindst 2 gange om året. Naturstyrelsen Vendsyssel fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerrådsmøder kan afholdes som offentlige møder eller indgå i andre arrangementer.

Næste møde:

Torsdag d. 25. januar 2018

(NB! Mødet d. 7. december 2017 er AFLYST!)

Referat af sidste brugerrådsmøde :

Brugerrådsmøde 6. april 2017.pdf

 

Brugerrådet på Læsø juni 2015


Medlemmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Vendsyssel
:

Organistation

Representant

Toppen af Danmark (Turisterhvervet) Henriette Søttrup, bureauleder Hirtshals Turistbureau 
Frederikshavn Kommune Kresten Nikolaj Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening Yrsa Grunnet
Dansk Ride Forbund Grete Hjalf
Hjørring Kommune Jørgen Bing
Landbo Nord Hans Jørgen Boel 
Læsø Kommune Lillian Kristensen
Dansk Ornitologisk Forening Poul Erik Sperling
Jammerbugt Kommune Henrik Damsgård
Danmarks Idrætsforbund Peter Arildsen
Dansk Kennelklub Peter Lund Kristensen ?
Danmarks Jægerforbund Regnar Bæk
Dansk Orienteringsforbund

Kjeld Arildsen 

Friluftsrådet Region Nordjylland Thomas Elgaard Jensen

Referater af tidligere brugerrådsmøder:

April 2010

November 2010

Maj 2011

September 2011

Marts 2012

Ekstraordinært møde juni 2012

Møde i Brugerrådet d 3 december 2013

2014 Referat 25 juni.pdf

Referat 25 februar 2015.pdf

Brugerrådsmøde 14 september 2016 referat.pdf

Brugerådet var på tur til Læsø d. 22. juni 2015 - program kan ses her: 

Program