Brugerråd Naturstyrelsen – Vendsyssel

I 1995 blev der nedsat et brugerråd for Naturstyrelsen – Vendsyssel.

Formålet med brugerrådet er at sikre, at borgerne får større indflydelse på driften og anvendelsen af Naturstyrelsens arealer.

Naturstyrelsen – Vendsyssel informerer brugerrådet om den daglige drift af skove og naturområder, og det er brugerrådets opgave er at fungere som rådgivende forsamling for Naturstyrelsen – Vendsyssel. Brugerrådet har dog ingen beslutningsmyndighed.

Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for Danmarks Jægerforbund, Turistsamvirket for Nordjyllands amt, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Rideforbund, Friluftsrådet, Dansk Idrætsforbund, Dansk Orienteringsforbund,  Landboforeningerne, Nordjyllands Amt, Jammerbugt, Hjørring, frederikshavn og Læsø kommuner, Dansk Kennelklub og Totalforsvaret Region Nord.

Referat af møde i Brugerrådet den 6 april 2010.pdf

Referat af møde i Brugerrådet den 22 april 2009.pdf

Referat af Brugerrådsmøde den 30 oktober 2008.pdf

Referat af Brugerrådsmøde den 15_april_2008.pdf

Referat af Brugerrådsmøde september 2007.pdf

Referat af Brugerrådsmøde marts 2007.pdf

Referat af Brugerrådsmøde september 2006.pdf

Referat af Brugerrådsmøde marts_2006.pdf

Referat af Brugerrådsmøde den 28. september 2005

Referat af Brugerrådsmøde den 2. marts 2005

Referat af Brugerrådsmøde den 22. september 2004

Referat af Brugerrådsmøde den 17. marts 2004

Referat af Brugerrådsmøde den 17. september 2003

Referat fra Brugerrådsmøde 17. marts 2003

Referat fra Brugerrådsmøde 30. september 2002