Haldudvalget

 

Området omkring Hald Sø

Hald hovedgård

Naturstyrelsen – Kronjylland har som et led i administrationen af det fredede område omkring Hald Sø oprettet et rådgivende udvalg. Hvert år inviterer Naturstyrelsen – Kronjylland udvalget til et heldagsmøde med besigtigelse og drøftelse af bl.a. aktuelle plejetiltag, etablering af publikumsfaciliteter, overordnet planlægning for området m.m.

Udvalget er sammensat af formanden for fredningsnævnet for Ringkøbing samt repræsentanter fra Viborg Kommune, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Naturskolen ved Hald.

Eventuelle spørgsmål vedr. driften af arealerne ved Hald Sø, Dollerup Bakker, Bisballe og Gl Almind bedes rettet til Distriktskontoret.

Næste møde i Haldudvalget er: 26. august 2010

Referat af møder/besigtigelser:

- Referat af mødet d. 27. august 2009
- Referat af mødet d. 28. august 2008

- Referat af mødet 6. september 2007

- Referat af mødet d. 8. september 2006

Lindeálle ved Hald

Vildtbanepæl

- Referat af mødet den 6. juni 2005

- Referat af mødet den 28. maj 2004

- Referat af mødet den 20. august 2003

- Referat af mødet den 3. juni 2002