Lodsejerudvalg

I forbindelse med store fredninger med flere lodsejere og store statslige arealer er der sammen med fredningsmyndigheden nedsat et såkaldt lodsejerudvalg. Dette gælder således for Lodsejerudvalget for Mols Bjerge, der er nedsat sammen med Syddjurs Kommune, samt lodsejerudvalget for Hald Sø, der er nedsat sammen med Viborg Kommune. Se Viborg Kommunes hjemmeside om plejeudvalget for Hald Sø
Endvidere har Naturstyrelsen – Kronjylland i forbindelse med den gamle Hald Sø fredning siden 1973 haft sit eget Haldudvalg med repræsentanter for bl. a. fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Naturskolen ved Hald og Viborg Kommune.

Kort over Mols Bjerge

Mols Bjerge

- Plejeplan 2010 - 2012 med udvalgets bemærkninger, årgang 24

- Plejeplan 2009 - 2011 med udvalgets bemærkninger, årgang 23

- Plejeplan med udvalgets bemærkninger Årgang 21
- Plejeplan med udvalgets bemærkninger Årgang 20

- Plejeplan med udvalgtes bemærkninger Årgang 19
- Plejeplan med udvalgets bemærkninger Årgang 18

- Life Projektet i Mols Bjerge

- Referat fra lodsejerudvalget for Mols Bjerge den 31/10-2008

Kort over Hald området med Dollerup Bakker og Hald Sø

Hald Sø

- Plejeplan