Driftsplanen foreskriver driften af arealerne under Naturstyrelsen – Bornholm.

Skovdrift - Foto: Conny Ogareck

Den historiske driftsplan dækker perioden 1994 - 2009. Ny driftsplan for de kommende år er under udarbejdelse. Der er lavet en populær-udgave af driftsplanen 1994-2009:

Læs mere om driften af Naturstyrelsens arealer på Bornholm: