Beskyttede skove og Naturskove

Naturskove

Naturstyrelsen arbejder i disse år på at øge omfanget af naturskove, og på alle lokale enheder er der udlagt arealer som naturskov.  På alle lokale enheder findes større eller mindre områder med naturskov, og 65 områder er medtaget i en landsdækkende oversigt over større områder med naturskov.

Større naturskovsområder på Naturstyrelsens arealer på Bornholm:

  • Hammerknuden
  • Slotslyngen
  • Blykobbe Plantage - Langs kysten
  • Almindingen, Lindesbjerg
  • Ekkodalen

Beskyttede skove

På Bornholm er følgende områder udlagt som beskyttede skove:

  • Slotslyngen (vest for vejen til Hammer Havn)
  • Hammerknuden

Ønsker du oplysninger om disse eller andre områder, kan du henvende dig til Naturstyrelsen på Bornholm:

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning