Tilskud til skov

En vigtig opgave for Naturstyrelsen på Bornholm er skovtilyn og administration af tilskudsordninger til skovbruget.

Døndalen - Foto: Conny Ogareck

Ifølge skovloven skal staten føre tilsyn med de private skove. Særligt de såkaldte fredskove, som er de fleste, er underkastet et tilsyn.

Naturstyrelsen konsulenter besøger de private skove, giver gode råd og påser, at skovloven overholdes. Ligeledes behandles dispensationsansøgninger i henhold til skovloven.

En anden væsentlig opgave er administrationen af tilskudsordninger til det private skovbrug. Der er en stor variation af tilskudsordninger, og Naturstyrelsens lokale enheder modtager og behandler de allerfleste af ansøgningerne.

Naturstyrelsen besvarer gerne spørgsmål om skovlovgivningen og tilskudsordningerne.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning