Driftsplaner for nedlagte enheder

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Vestsjælland blev i den forbindelse omdøbt til Midtsjælland. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Her findes de gamle driftsplaner for de nedlagte enheder:

Østsjælland

Midtjylland

Vestsjælland