Historisk driftsplan

Her følger et resumé af den gamle driftsplan for Feldborg Statsskovdistrikt, som var gældende frem til 2010. Resuméet er et sammendrag af to driftsplaner, som følge af sammenlægningen med Palsgård Statsskovdistrikt i 2003.

Hvad er en driftsplan 
En driftsplan foreskriver driften af arealerne under et statsskovdistrikt i normalt 15 år og driftsplans processen går kort fortalt ud på:

  • At skabe overblik over tilstanden for selve skovdriften
  • At skabe overblik over de mange andre aspekter knyttet til statsskovbruget
  • At sammenskrive de planer og retningslinier der gælder for styrelsens arealer
  • At analysere den nuværende tilstand og mulige kommende tilstande
  • At udstikke et sæt fremtidige retningslinier for det pågældende distrikt

Eller sagt med andre ord: hvad har vi, hvad vil vi, hvad kan vi, hvad gør vi, hvad opnår vi - altså at skabe det bedste grundlag for nutidige og fremtidige handlinger.

Feldborgs beliggenhed 
Naturstyrelsens arealer under Feldborg Statsskovdistrikt ligger i hjertet af Jylland. Israndslinien deler distriktet midt over og Feldborg statsskovdistrikt råder derfor over arealer med meget varieret landskab. Smeltevandssletter, moræne- og dødislandsskaber, marint forland og bakkeøer er således repræsenteret i Feldborg Statsskovdistrikt. 
Det er ikke kun isen der har formet landskabet i Feldborg statsskovdistrikt, kulturhistorien har også sat sit præg. Brunkulslejerne i Haunstrup og Søby, Mønsted Kalkgruber, hedesletterne og de store hedeplantager giver et historisk tilbageblik i vores brug af naturen i hjertet af Jylland.

 

De enkelte skove og naturområder 

De forskellige skovparter er beskrevet detaljeret i forhold til beliggenhed, størrelse, fredninger og regionplaner, naturskovsstatus, Kulturhistorie, geologi, jagt, friluftsliv, skovdrift, drift af naturområder. Derudover beskrives de enkelte afdelingers beplantninger, flora og naturværdier. Nogle steder gives en vurdering af naturværdi og plejebehov på en skala fra 1-4, hvor 1 er højeste værdi og 4 er laveste værdi. Endelig beskrives en kort målsætning.